Läkemedel för sura uppstötningar och magsår kan ha dödliga konsekvenser

Läkemedel för sura uppstötningar och magsår kan ha dödliga konsekvenser

Läkemedel för sura uppstötningar och magsår är lätt tillgängliga som receptfria läkemedel på apoteket. Men dessa har visat sig ha konsekvenser. Läs mer om konsekvenserna i denna artikel.

Protonpumpshämmare

Magsår och sura uppstötningar är tillstånd som många har eller kommer att uppleva i sitt liv och symptomen behandlas ofta med så kallade ’protonpumpshämmare’. Denna typ av läkemedel lindrar symptomen genom att minska utsöndringen av magsyra från körtlar i magsäcken, vilket ökar pH-värdet i magen. Läkemedlen är receptfria och lätt tillgängliga på apoteket och kan köpas utan att rådfråga läkare. Forskningen har dock visat att dessa läkemedel kan ge allvarliga biverkningar och att de kan kopplas till utvecklingen av många allvarliga tillstånd. Det är därför viktigt att patienter tar läkemedlen endast när det är absolut nödvändigt och så kort tid som möjligt. Det rekommenderas att man rådfrågar en läkare innan behandlingen påbörjas. Nyligen har protonpumpshämmare undersökts i ett flertal studier. Dessa studier har haft olika mål och har visat att protonpumpshämmare kan ha skadliga biverkningar om de tas under en längre period. Du kan läsa mer om resultaten av dessa studier i denna artikel.

 

Njursjukdom

En studie har visat att långvarigt intag av protonpumpshämmare kan leda till kronisk njursjukdom. Nedsatt njurfunktion är ett allvarligt tillstånd och en läkare kommer under normala omständigheter råda patienten att genast sluta ta läkemedlet. Men detta förutsätter att läkaren känner till vilken typ av läkemedel patienten tar. Effekterna av njursjukdom kan manifesteras successivt och över en längre tid. Därför kanske patienten inte märker symptomen. Detta kan leda till kronisk njursvikt - en sjukdom som kan vara svår att behandla. Därför är det viktigt att rådfråga en läkare om man överväger att ta denna typ av läkemedel. Även om patienten inte upplever symptom på njursjukdom, kan det vara viktigt att konsultera en läkare som kan avgöra om patientens njurar är friska eller inte.

 

Tarminfektionssjukdomar

En ny studie som genomfördes i Skottland har hittat en koppling mellan protonpumpshämmare och en ökad risk för infektioner i matsmältningsorganet. De bakterier som ofta är involverade är Clostridium difficile eller Campylobacter. För försökspersoner som fick protonpumpshämmare var risken att få smittsamma sjukdomar i tarmarna en och en halv respektive fyra och en halv gånger så stor som för dem som inte fick protonpumpshämmare. Det är därför viktigt att patienter som tar denna typ av läkemedel bibehåller god hygien, speciellt när man lagar mat. Den ökade risken är ett resultat av en minskning av surheten i maginnehållet, vilket gör systemet mindre resistent mot infektioner. Syror kan döda många typer av mikroorganismer och är därför en nyckelfaktor i systemets förmåga att förbli fritt från infektioner.

 

Cancerbehandling

Protonpumpshämmare har visat sig påverka cancerbehandling. En studie omfattande 545 patienter som lider av cancer i matstrupen eller i magen, som behandlades med ”capecitabin” -kemoterapi, delades in i två grupper. En grupp som även fick protonpumpshämmare och en annan grupp som inte fick det. Överlevnaden utan förvärrande av cancern och den allmänna överlevnaden jämfördes inom och mellan grupperna. Här förkortades överlevnaden med mer än en månad och den allmänna överlevnaden med mer än två månader för de som fick protonpumpshämmare tillsammans med kemoterapi. Effektiviteten av sjukdomsbekämpningen minskade också markant. Den minskade effekten av kemoterapi hos patienter som även behandlades för magsår beror troligen på ökat pH-värde i magen under behandlingen, vilket innebär att maginnehållet är mindre surt än vanligt och kan påverka lösning och absorption av capecitabin. Dessutom har ytterligare studier av samma grupp av patienter funnit att deras chanser att botas från cancer i tjocktarmen och ändtarmen minskades.

Capecitabin används vid behandling av olika typer av cancer, såsom cancer i matstrupen, magen, tunn- och tjocktarmen och brösten. Resultatet av studien är därför viktig för en stor grupp cancerpatienter, där varje dags förlängning av livet har stor betydelse. Många är omedvetna om interaktionerna mellan läkemedel och trots att protonpumpshämmare finns tillgängliga som receptfria läkemedel är det fortfarande viktigt att rådfråga en läkare för att diskutera behandlingsalternativ eftersom inte bara magsår eller sura uppstötningar utan även cancer kan behandlas effektiv på andra sätt, där dessa interaktioner inte uppträder.

 

Källor:

  1. http://www.medindia.net/news/commonly-used-heartburn-drugs-can-lead-to-gradual-yet-silent-kidney-damage-168088-1.htm
  2. http://www.medindia.net/news/commonly-prescribed-heartburn-drugs-increase-the-risk-of-intestinal-infections-166766-1.htm 
  3. http://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2569058
  4. http://www.medindia.net/news/over-the-counter-heartburn-meds-could-worsen-cancer-treatment-166226-1.htm

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil