Konditionsträning extra viktigt för astmatiker

Konditionsträning extra viktigt för astmatiker

I många år har forskare försökt optimera behandlingsmöjligheterna för olika folksjukdomar som t.ex. astma. Forskarna letar konstant efter nya behandlingar och mediciner - men det kanske inte behöver vara så komplicerat?

Som astmatiker har du säkert hört falska rykten om att motion är dåligt för dig, och att fysisk aktivitet rent av kan förvärra din astma. Därför har du enbart förlitat dig på luftvägsvidgande astmamedicin i form av astmaspray - men det finns andra behandlingsmöjligheter mot astma. Astma kan nämligen behandlas med enkla hjälpmedel, som inte kräver ett recept på apoteket. För att bättre förstå hur detta fungerar är det viktigt att du förstår vad astma är.

 

Vad är astma?

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna, som gör lungorna mer sårbara för infektioner och luftföroreningar som t.ex. tobaksrök. Inflammationen medför krampaktiga kontraktioner av musklerna omkring de mellanstora luftrören (bronkerna), samt ökad slemproduktion i luftrören. Detta resulterar i att luftrörens diameter minskas, vilket förhindrar luften från att komma till och från lungorna. 

Astma är en ärftlig sjukdom: om du lider av astma har ditt barn tre gånger så stor risk att drabbas av astma, jämfört med normalbefolkningen, enligt en dansk studie. Sjukdomen utvecklas ofta i samband med en allergi, infektion eller långvarig exponering för luftföroreningar. Det finns två olika typer av luftföroreningar som kan orsaka inflammation i luftvägarna; allergiframkallande ämnen och direkt luftvägsirriterande ämnen. Allergiframkallande ämnen, även kallat allergener, kan t.ex. vara pollen, damm eller kvalster. Luftvägsirriterande ämnen är t.ex. tobaksrök, kemikalier och avgaser, men även kallt väder kan orsaka irritation i lungorna hos astmatiker.

 

Symtom vid astma:

  • Andnöd
  • Besvärad andning
  • Pipande eller väsande andning
  • Torr hosta, även om natten
  • Slemhosta
  • Tryckande känsla över bröstet

 

Behandling av astma

Astma kan behandlas med korttidsverkande anfallsmedicin, eller förebyggande medicin, beroende av sjukdomsaktivitet och svårighetsgrad. Dessutom är det viktigt att undvika ämnen som irriterar lungorna, och/eller allergiframkallande ämnen om du är allergisk. Men utöver den medicinska behandlingen är konditionsträning väldigt viktigt för astmatiker. Ju mer vältränad du (och dina lungor) är, desto mindre behöver du anstränga dig när du är fysiskt aktiv. Det vill säga att bra kondition är lika med vältränade och starka lungor. Starka lungor hjälper dig att andas lugnt och djupt under ansträngning, trots astman. Detta innebär även mindre slemproduktion och irritation i luftvägarna, eftersom du undviker hyperventilation vilket irriterar luftvägarna. Just därför är det extra viktigt att du som astmatiker är fysiskt aktiv – och regelbundet tränar din kondition. Därutöver ska du tänka på att ta din astmamedicin, vid behov för att hålla astman välkontrollerad.

Källor

1. http://videnskab.dk/krop-sundhed/astma-er-det-meste-mors-skyld
2. http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/astma.htm

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil