Kolesterol – vad är bra och vad är dåligt?

Kolesterol – vad är bra och vad är dåligt?

Rekommendationerna är många och förvirrande omkring ett högt kolesterolvärde, vilket många svenskar lider av. HDL, LDL och triglycerider – vad är vad, och vad är bra och dåligt?

Ett högt kolesterolvärde är ett välkänt begrepp för många svenskar, och över 50% av alla svenskar har ett kolesterolvärde som ligger utanför gränsvärdena. Högt kolesterol kallas även för ”höga blodfetter” och är inte en sjukdom men en riskfaktor för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. 

Kolesterol transporteras runt i blodet med hjälp av HDL- och LDL-partiklar. Tidigare har HDL-kolesterolet klassificerats som ”bra”, medan LDL-kolesterolet som ”dåligt”. Men ny forskning tyder på att detta är en förenklad version av verkligheten.  

 

Vad är kolesterol?

Kolesterolet kommer från kosten och från kroppens egen kolesterolfabrik, levern. Kolesterol är en fettmolekyl som trots sitt dåliga rykte faktiskt är en av kroppens viktigaste. Kolesterol är nämligen en essentiell del av våra miljoner celler i kroppen, och samtidigt ingår kolesterol i produktionen av en rad olika hormoner och D-vitamin. 

 

Kolesterol mäts genom att blodprov och anges i procentandel LDL, HDL, triglycerider och totalkolesterol för att få en så exakt blodfetts-analys som möjligt. Blodfetterna mäts i enheten millimol per liter (mmol/L). Gränsvärdena i Sverige är:

  • Totalkolesterol: max 5,0 mmol/L
  • LDL: max 3,0 mmol/L
  • HDL: minimum 1,0 mmol/L
  • Triglycerider: max 2,0 mmol/L. 

 

Högt kolesterol i sig själv ger inga symtom, men det är en välkänd riskfaktor för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar, såsom åderförkalkning och blodproppar. Det är också därför som personer som har en ökad risk för högt blodtryck, som t.ex. överviktiga och rökare, bör kontrollera deras kolesterolvärde regelbundet. HDL kallas ofta för det ”bra” kolesterolet och det beror på att HDL har förmågan att samla kolesterol i blodet och transportera det till levern, som gör sig av med det. I motsättning härtill har LDL, som kallas för det ”dåliga” kolesterolet, förmågan att sätta sig fast i kärlväggen i blodkärlen och därmed bidra till åderförkalkning. Därför har rekommendationerna i många år riktat sig mot att ha ett så lågt LDL- och så högt LDL-värde som möjligt.

 

Vad är bra och vad är dåligt?

En ny dansk studie visar dock att verkligheten inte är så simpel som vi tidigare trott. Forskarna har nämligen visat att patienter med mycket höga HDL-nivåer i blodet har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Detta har bekräftats av tidigare genetiska studier, som talar mot att höga HDL-värden nedsätter risken för hjärt-kärlsjukdomar. 

 

Lia Bang, klinisk överläkare vid Rigshospitalet i Köpenhamn håller med om att vi inte längre kan betrakta HDL som ”bra” kolesterol. ”Denna artikel (den danska studien, reds.anm.) visar för allvar att vi ska vända bort blickarna från HDL och fokusera på något annat i stället”, säger Lia Bang enligt hemsidan Videnskab.dk. Lia backas upp av läkare och forskare på kardiologisk avdelning på Aarhus Universitetssjukhus, Martin Bødtker Mortensen. ”Det finns många genetiska studier som inte kan stötta HDL-hypotesen om att en hög nivå av HDL i sig själv skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar. Men tack vare den här studien kan du säga att HDL-hypotesen är så gott som död”, säger Morten Bødtker Mortensen. Både Lia Bang och Morten Bødtker Mortensen fastslår att forskare och läkare inte ska glömma HDL utan att istället vidareutveckla vetskapen om hur olika typer av kolesterol samarbetar med varandra för att ge bästa möjliga behandling. I dag behandlas nästan alla patienter med höga blodfetter med statiner, som er mycket effektiva och har få biverkningar. 

Källor

1. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-pr…
2. http://videnskab.dk/krop-sundhed/forskere-det-gode-kolesterol-er-slet-ikke…, http://science.sciencemag.org/content/351/6278/1166.long
3. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hoga-blodfetter/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil