Kan teknologi garantera bättre behandling för bröstcancerpatienter?

Kan teknologi garantera bättre behandling för bröstcancerpatienter?

Två stora internationella företag har skapat en produkt som är avsedd för att säkerställa bästa möjliga behandling för patienter med bröstcancer. Och det kommer förhoppningsvis snart till Sverige.

Två är bättre än en

Två stora internationella företag gick samman, delade med sig av sina kunskaper och skapade en produkt, vars syfte är att säkerställa att varje enskilt fall av bröstcancer får behandling, den mest optimal för individen, vilket säkerställer bästa möjliga resultat baserat på tillgängliga resurser. Du kan ha tur att denna produkt är tillgänglig hos din onkolog, att säkerställa den mest optimala behandling för din typ av bröstcancer samt bästa möjliga prognos-eftersom produkten kommer förhoppningsvis snart till Sverige.

IBM delar med sig av sina kunskaper om dataanalys och maskininlärning, medan Novartis delar med sig av sina kunskaper om bröstcancer. Detta har resulterat i en produkt som kan hjälpa bröstcancerpatienter över hela världen. Produkten är en maskin med artificiell intelligens, som kan analysera patientdata, klinkas studier och data från miljontals studier inom några sekunder, vilket ger större insikt i de förväntade resultaten av vad de olika behandlingsalternativ kommer att ha på enskilda patienter.

Bröstcancer är en sjukdom som studerats i många länder och ny kunskap genereras snabbt vilket gör det svårt för den enskilda läkaren att hålla koll på. Nya resultat genereras ständigt när det gäller optimal behandling av specifika typer av bröstcancer. Detta resulterar i osäkerhet om vilken behandling som är tillämpligt på den enskilda patienten.

Produkten som kallas Watson, kan analysera den ständigt växande mängd data, och använda den för att välja behandlings förlopp-en kombination av produkter, varaktighet, när man ska gripa in osv. bäst lämpad för det enskilda fallet. Watson kommer att vara läkarens högra hand, hjälpa till att säkerställa bästa möjliga resultat för varje patient genom att sammanställa mängder av data och ge den bästa behandlingen.

 

Produkten kommer till Storbritannien och förhoppningsvis snart till Sverige

Den goda nymeten är att ”Dr. Watson”håller på att genomföras i Storbritannien. Därmed är förhoppningen att framtida bröstcancer behandlingar kommer att vara de mest optimala behandlingar for den enskilda patienten och se till att så många patienter som möjligt botas. Det ökande antalet bröstcancerfall, jämfört med antalet specialister, lägger stor press på systemet; implementering av Dr. Watson är tänkte att förbättra situationen.

Genom att ständigt samla erfarenhet och kunskap inom medicin är det fördelaktigt för läkare och patienter att två stora företag har gått samman och skapat en produkt som kan säkerställa att denna kunskap utnyttjas och används för att erbjuda patienten bästa möjliga behandling.

Källor

1. https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-announces-ground-bre…
2. http://www.dr.dk/nyheder/indland/watson-skal-screene-kvinder-brystkraeft
3. https://www.ibm.com/de-de/blogs/think/2016/05/23/tuesday-ibm-watson-er-wil…
4. https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-announces-ground-bre…

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil