Kan man dansa bort demens?

Kan man dansa bort demens?

Älskar du dans? Om ja, då har vi goda nyheter! Dans kan faktiskt gynna din hjärna på lång sikt.

Man uppskattar att över 35 miljoner människor världen över lider av demens, och att antalet kommer att öka till över 65 miljoner 2030. Forskare menar nu att dans kan ha positiva effekter på demens.

Demens, som inkluderar Alzheimer, är en degenerativ sjukdom i hjärnan som påverkar patientens minne och beteende vilket kan leda till personlighetsförändringar.

 

Dansterapi som utförs av terapeuter

Det här refererar inte till vanlig sällskapsdans men är snarare en behandling som utformats av terapeuter inom demensfältet. Forskningen har visat flera positiva effekter på hjärnan vid dansterapi, däribland rörelse som uppnås genom dans, relationen mellan terapeuten och patienten och sist men inte mist, den unika förmågan som man bara hittar i dansterapin.

 

Vad handlar dansterapi om?

Dansterapi handlar inte om att lära sig en specifik dans men snarare om olika typer av rytmer i olika tempon, där man kan stanna och starta rörelser. Därför innebär dansterapi främst improvisation, där patienterna uppmuntras att hitta på danser själva. För att få bästa resultat är det viktigt att terapeuten och patienten har en bra relation. En bra relation mellan de båda parterna har visat sig att få positiva effekter på patientens självmedvetenhet, kognitiva funktioner och kommunikation, vilket kan bidra till positiva förändringar hos patienten.

 

Vilka är effekterna av dansterapi?

Dansterapi, eller dans på regelbunden basis, har visat lovande resultat på delar av hjärnan, vilket tenderar att försämras med tiden. En tysk studie som utförts på 26 personer med en medelålder på 68 år, visade till och med att delar av hjärnan som är kopplade till minne, balans och inlärning växte. Testpersonerna upplevde också att balansen förbättrades efter en behandling på 18 månader. En ny form av motion med musik och dans kan på så vis bidra till att förebygga demens i framtiden, samtidigt som den gör behandling av demens mer motiverande.

 

Källa:

1: Karkou V, Meekums, B. Dance movement therapy for dementia (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011022.pub2/epdf)

2: http://illvid.dk/mennesket/kroppen/dans-holder-demens-fra-doeren

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil