Kan jag undvika en klamydiainfektion?

Kan jag undvika en klamydiainfektion?

Klamydia är en infektion som kan behandlas, men många är ovetande om att de är smittade eftersom infektionen oftast inte ger några tydliga symtom. Obehandlad klamydiainfektion kan ha allvarliga och permanenta konsekvenser, varför ett förbyggande läkemedel är önskvärt. Ny forskning tyder på att ett klamydiavaccin snart kan bli verklighet.

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie som smittar genom oskyddat samlag. Det finns fyra olika bakterier som kan orsaka en klamydiainfektion. Den vanligaste bakterien heter Chlamydia trachomatis. Bakterien medför inflammation i urinröret och livmoderhalsen men den överlever inte i andra miljöer än i slemhinnan. Ca 5 % av alla sexuellt aktiva unga människor mellan 18-22 år är smittade men det är endast ett fåtal som utvecklar symtom, vilket betyder att många går allt för länge utan behandling. 

Hos kvinnor kan symtom på klamydiainfektion vara flytningar, sveda vid urinering, underlivsinflammation och mellanblödningar. Män kan uppleva flytningar från urinröret, sveda vid urinering samt inflammation i bitestikeln. 

Bakterien kan hos obehandlade kvinnor vandra från livmoderhalsen till ägglederna och orsaka äggledarinflammation och underlivsinflammation. Det är inte alla kvinnor som kan märka underlivsinflammationen. Men det är viktigt att ta kontakt med en läkare om man känner obehag eller upplever sveda, klåda eller ökade flytningar. Obehandlad underlivsinflammation kan leda till skador på äggledarna vilket betyder att ägg från äggstockarna inte kan passera igenom äggledaren till livmodern. Detta kan således resultera i sterilitet och ökad risk för graviditet utanför livmodern. 

Hos män kan bakterien vandra från den yttersta delen av urinröret till bitestikeln, där den kan orsaka inflammation. Bitestikelinflammation ger symtom som smärta, ömhet och svullnad på den ena sidan av pungen. Eftersom det oftast bara är den ena testikeln som drabbas blir män inte sterila av tillståndet. Vid tidig behandling kan kvinnor och män undvika de ovan nämnda komplikationerna. Behandlingen består av antibiotika i tablettform.

 

Ny förebyggande vaccin undersöks

I nuläget finns ingen förebyggande behandling mot klamydia, förutom att använda kondom eller att helt avstå från sexuella aktiviteter. En forskningsgrupp har dock troligtvis utvecklat ett vaccin som skulle kunna skydda mot sjukdomen. I en studie utförd på möss blev mössen injicerade med en antigen kallad BD584 som består av byggstenar från Chlamydia trachomatis-bakterien. Härefter smittades mössen med Chlamydia muridarum (en undertyp av Chlamydia trochomatis). Forskningsgruppen upptäckte att antigenen reducerade bakteriens spridning med 95 %. Dessutom reducerades ett symtom på klamydia – hydrosalpinx (vätskeansamling i äggledaren) – med 87,5 %. 

På bakgrund av ovan nämnda resultat menar forskarna att BD584 är en lovande kandidat för ett klamydiavaccin. Det förbyggande vaccinet skulle bl.a. kunna förhindra de skadliga och steriliserande konsekvenserna som obehandlad klamydiainfektion kan medföra. Därutöver menar forskarna att BD584 kan skydda mot alla typer av Chlamydia trochomatis, d.v.s. även de typer som orsakar trakom (kronisk ögoninflammation). 

Om BD854 blir godkänt som klamydiavaccin av läkemedelsstyrelsen ska den administreras genom näsan, enligt forskargruppen. På detta vis blir vaccinet både lättillgängligt och smärtfritt att använda, samt kan tas utan hjälp från sjukvårdspersonal. För samhället skulle detta vaccin betyda en billig lösning på förebyggande behandling mot klamydiainfektion och dess potentiellt allvarliga konsekvenser. 

I nuläget kan klamydia undvikas genom att använda kondom eller att helt avstå från sex, men i framtiden kan kanske dessa metoder substitueras med ett vaccin som skyddar mot klamydiainfektioner. 


Källa:

1. http://www.apoteket.dk/Sygdomsleksikon/SygdommeEgenproduktion/Klamydia.aspx
2. http://www.medicalnewstoday.com/articles/311787.php

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil