Kan internet bota sömnproblem?

Kan internet bota sömnproblem?

Det är nu möjligt att få online behandling för sömnlöshet. Ett nytt program är tillgängligt över hela världen, för alla som lider av sömnlöshet. Om du har en dator med internetanslutning så kan du följa en skräddarsydd kurs med kognitiv terapi, som kommer lära dig hur du kan uppnå bättre sömn.

Vad är sömnbrist?

Brist på sömn även kallad insomnia sömnlöshet, är ett tillstånd där en individ inte får tillräckligt med sömn. Tillståndet kan orsakas av flera typer av sömnstörningar. Dessa kan vara svårigheter med att somna, problem med att fortsätta sova och/eller vakna tidigt. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt. Omkring en tredjedel av Sveriges befolkning lider av kronisk sömnlöshet, vilket innebär att man står upp minst tre nätter i veckan under en period på minst tre månader.

 

Behandling av sömnlöshet

I många fall leder sömnlöshet till missbruk av sömntabletter (Hypnotisk); vilket gör det svårare att återupprätta en hälsosam sömncykel. Behandlingen av sömnlöshet har skiftat riktning från användningen av sömntabletter till kognitiv terapi. Denna typ av behandling involverar olika komponent, såsom sömnbegränsningar, stimulanskontroll, sömnkonsolidering, avslappningsteknik och slutligen ljusterapi - detta har visat sig vara effektivare än sömntabletter. Kognitiv terapi fungerar genom att hjälpa patienten att identifiera och ändra tankar, vanor och handlingar som orsakar eller ökar sömnlösheten. Därmed kommer patienten att kunna konfrontera de bakomliggande orsakerna till sömnlöshet. Genom att göra det kommer patienten kunna uppnå en förbättrad sömn, även efter att behandlingen har avslutas.

 

Vad är SHUTi?

SHUTi är en helt ny metod för behandling av sömnlöshet. SHUTi grundar sig på giltiga vetenskapliga metoder och är skapad baserat på framgångsrika tekniker som används i regelbunden kognitiv terapi för sömnlöshet tillsammans med en terapeut. SHUTi kan används från bekvämligheten av ditt eget hem. Namnet är ett akronym för Sleep Healthy Using The Internet. Programmet består av en strukturerad sexveckors terapeutisk behandling för vuxna som lider av sömnlöshet och det hela kan göras online från egen dator. Programmet är enkel och lätt att följa.

Programmet omfattar olika nivåer. Den första är en förklaring av hur man använder programmet, sedan ett pass där man utvärderar sina problem med sömn och målet för behandlingen. Genom att göra så kommer programmet att anpassa sig till individens sömnmönster, problem och mål. Programmet kommer att introducera ett nytt koncept varje vecka, över en period av sex veckor, med en inriktning på olika metoder för att förbättra mängden och kvaliteten på sömnen. Ett pass tar ungefär 45-60 minuter att slutföra och under de följande sex dagar måste man försöka integrera de nya strategierna och teknikerna i sin dagliga rutin. Patienten måste dagligen svara på ett frågeformulär som tar ungefär 3 minuter att fylla i, som en form av sömnjournal och programmet anpassar sig baserat på svaren - och ger bästa råd för individen. Före och efter behandlingen kommer patienten att ha ett avtal med en läkare. Det första mötet kommer att avgöra om programmet kan vara en effektiv behandling för patienten eller inte. Det andra mötet kommer patienten och läkaren diskutera om programmet har varit effektiv och hur man kan gå vidare framåt.

 

Vilka resultat visar test på SHUTi?

SHUTi har testats på en grupp av frivilliga patienter. Gruppen bestod av 45 personer, varv 22 följde SHUTi-programmet, medan den andra hälften inte gjorde det. Dem som slutförde programmet rapporterade att de vaknade mindre under natten och tiden som de var vakna var mindre än innan de avslutade programmet. Dem som inte fick behandlingen rapporterade ingen skillnad i deras sömncykel. Även sex månader efter att ha slutfört SHUTi-programmet upplevde de 22 testpersonerna en förbättrad sömncykel än före behandlingen.

En annan studie undersökte 303 personer, varav hälften hade antingen ett medicinskt tillstånd eller en psykisk störning som påverkade sömnen. Efter att ha slutört SHUTi kunde 70% rapportera att deras sömn var förbättrad och efter ett år mer än hälften drabbades inte av sömnlöshet längre. Programmet presterade bättre än behandlingar som involverar online texter som innehåller bra råd för att övervinna sömnstörningar. Faktum är att fördelarna med SHUTi var jämförbara med de vanligaste kognitiv terapi hos en terapeut för patienter som lider av sömnlöshet.

Programmet kan eventuellt hjälpa en grupp patienter som lider av sömnlöshet. Det finns dock fortfarande behov av terapeuter som erbjuder kognitiv terapi i person. Denna typ av terapi är begränsad och genom att behandla vissa patienter över internet minskar väntetiden för patienter som väntar på behandlingar hos en terapeut.

 

Källor:

  1. https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/sleep-problems-in-the-uk-highlighted/
  2. http://www.sleepmanagement.md/sleepdisorders/Insomnia/SHUTICognitiveBehaviorTherapy.aspx
  3. http://abcnews.go.com/Technology/story?id=8018919&page=1
  4. https://news.virginia.edu/content/study-online-insomnia-program-can-improve-sleep-many
  5. https://www.netdoktor.se/somn/somnloshet/artiklar/en-tredjedel-av-alla-svenskar-har-somnproblem-e-av-och-till/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil