Implantat som ny behandling av diabetes

Implantat som ny behandling av diabetes

Diabetes är en vanlig sjukdom som miljoner av människor drabbas av varje år. Man uppskattar att cirka 450 000 människor i Sverige lider av den. Nu har ny forskning visat att implantat kan vara en väg framåt. Läs mer om den nya behandlingen här i artikeln.

Diabetes karakteriseras av förhöjda koncentrationer av socker (glukos) i blodet. Den höga blodsockernivån beror på störningar i sockerfördelningen i kroppen och detta styrs av hormonet insulin’. Insulin produceras i bukspottkörtel i de så kallade betacellerna’. När blodsockret ökar efter en måltid, då utsöndrar bukspottkörteln vanligtvis insulin som hjälper cellerna att absorbera sockret och på så sätt tar bort det från blodomlopp. Detta innehåller muskelceller eller organ som behöver sockret för att fungera eller omvandla till energi. Hos en diabetiker fungerar inte betacellerna rätt och detta innebär att insulin saknas för att sänka blodsockernivån. Detta leder till höga koncentrationer av glukos i blodet och detta är inte bara olyckligt men slutligen även hälsoskadlig.

För närvarande diabetes behandlas i många fall med insulininjektioner, men det är en besvärlig metod. Injektionerna måste regleras noggrant och samordnas med måltidintag, kräver användning av en nål och resulterar ofta i felaktiga insulinhalter i kroppen. Inte bara behandlingen är ett problem, men den ökande förekomsten av sjukdomen i allmänhet orsakar oro över hela världen. Därför har forskare fokuserat på diabetesforskning länge och nu ett forskargrupp från University of North Carolina i Chapel Hill kan ha hittat ett enklare och mer tillämpligt sätt att behandla diabetes. Tanken med den nya behandlingen är att imitera betacellerna i bukspottkörteln, så att lilla blåsor’ som innehåller insulin kan administreras och sedan utsläppas när blodsockernivåerna ökar. Blåsorna består av två lager vilka fungerar som de naturliga cellväggarna. Meningen är att en förhöjd blodsockernivån orsakar en sammansmältning av de lagerna och därmed en utlösning av insulin. De försöker nu att producera blåsorna på så sätt att de kan administreras enkelt och säkert. Inledningsvis har forskarna testat nedbrytbara ämnen som fästas under huden. Målet dock är att tillverka ett plåster som kan ta bort efter användning samt fästa enkelt och smärtfritt.

Om mekanismen fungerar i praktiken är något som forskare bara har kunnat upptäcka i laboratorietester på möss. Då mössen med diabetes fick de nedbrytbara ämnen och forskare kunde upptäcka att blodsockernivåerna sänkte inom en kort period till en lagom blodsockerreglering inom fem dagar. Nu handlar det om att bestämma hur man ska administrera behandlingen och testa den på större djur. Forskare, Zhen Gu, förklarar att det ska ta mycket av insats och tid, men målet är att testa det på människor för att förbättra diabetesbehandling inom den närmaste framtiden.

 

Källor:

https://www.nature.com/articles/nchembio.2511

http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/medizin/-/journal_content/56/12054/20655428

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/sygdomme/diabetes-type-2-hvad-er-det/type-2-diabetes/

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/illustrationer/animationer/diabetes/

https://www.diabetes.co.uk/

https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil