Hyperhidros – en okänd svettsjukdom

Hyperhidros – en okänd svettsjukdom

Svettiga handflator, flera duschar dagligen och rädslan över att besvära andra med svettlukt är vardag. Flera hundra tusen svenskar beräknas lida av sjukdomen, men väldigt få av dem vet det.

”Om jag har en dålig dag, har jag verkligen ingen lust att vara nära andra människor, för att jag inte vill besvära dem svettlukt”, säger Emma Uhrenfeldt Solberg.

Emma Uhrenfeldt Solberg är 19 år gammal och jobbar som au pair i London.

Sedan hon var barn har hon kämpat med kraftig svettproduktion. När hon var 8 år, la hon märke till det för första gången. Till en början hade hon bara problem med svettiga handflator, men snart gällde det även armhålorna. I början visste in läkarna vad det berodde på, men efter flera år i ovisshet visade det sig att Emma lider utav hyperhidros.

 

Vad är hyperhidros?

Personer med hyperhidros har ökad svettproduktion till den grad att det blir socialt invalidiserande. Flera av de drabbade har problem socialt, eftersom de ser svettigare ut än vad som anses normalt. 

Det finns två olika varianter av sjukdomen. Den första varianten kallas för primär hyperhidros och förekommer hos personer som har fötts med sjukdomen. Sekundär hyperhidros är när sjukdomen egentligen är symtom på ett underliggande sjukdomstillstånd.

Personer med hyperhidros har inte fler svettkörtlar än friska människor, men deras körtlar producerar upp till dubbelt så mycket svett. Dessutom sker svettproduktionen mer oregelbundet, jämfört med vad friska personer upplever. Därför räcker det inte alltid med att hålla pulsen nere för att undvika svettningar. Detta är en av orsakerna till att personer med hyperhidros upplever problem i sina sociala liv. 

 

Sommaren är ett helvete

När folk ser fram emot att ljuset kommer tillbaka, att dagarna blir varmare och att shortsen grävs fram, så blir extra obehagligt för personer som lider av hyperhidros.

”Det är ett helvete vid årstidövergångarna. Det värsta är under sommaren, då är jag extremt drabbad. När temperaturen kommer upp emot 15 grader är det sällan jag klarar mig med en dusch per dag, bara för att jag vill känna att jag inte besvärar andra med min svettlukt.” säger Emma.

”Som utgångspunkt försöker jag inte låta sjukdomen begränsa mig, men i vissa tillfällen sker det omedvetet. När jag träffa människor, som jag inte känner, försöker jag undvika närkontakt så som kramar”, berättar Emma.

 

Få känner till sjukdomen – svett är tabu

Flere hundrad tusen svenskar tros lida av hyperhidros – många utan att veta det. Trots sin stora utbredning, pratas det inte om sjukdom i den dagliga debatten.

”Det är väldigt sällan jag hör, läser eller ser något som handlar om hyperhidros. Det är också en av anledningarna till att jag försöker spela med öppna kort och berätta för folk om det”, säger Emma.

”Folk vågar inte öppna upp sig och berätta om sin situation, och det beror på en allmän uppfattning om att det är tabubelagt att prata om svettproblem. Några anser att det är ett tecken på dålig hygien, men det är det inte”, berättar hon.

”Det finns ofta mycket tabu omkring kroppsvätskor, vilket innebär att mycket skam är kopplat till hyperhidros eftersom det handlar om svett. Jag hoppas att vi kan få i gång debatten om hyperhidros så att alla vågar prata öppet om det. Det betyder också att folk måstebortse från sina fördomar och förstå att det inte är ett eget val och att det inte beror på att man inte orkar vårda sin hygien. Det är faktiskt inget man själv kan bestämma.”, säger Emma.

Källor

1. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/hud/symptomer-og-teg…
2. https://www.nasgp.org.uk/hyperhidrosis/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil