Hormonstörande ämnen förkortar din reproduktiva ålder

Hormonstörande ämnen förkortar din reproduktiva ålder

En ny dansk studie från DTU Fødevareinstituttet (Danmarks Tekniska Universitets Livsmedelsinstitut), har undersökt effekten av hormonstörande ämnen hos honråttor, som blev utsatta för dessa ämnen som foster. Honråttorna visade sig ha färre ägg i deras äggstockar, vilket ökar risken att drabbas av för tidigt klimakterium (prematur ovarialsvikt).

En kvinna föds med ett bestämt antal äggceller som finns i äggstockarna. Under kvinnans fertila ålder degenerar äggen, eller leder till ägglossning, tills det inte finns fler ägg kvar i äggstockarna. När det inte finns fler ägg kommer kvinnan i klimakteriet och blir därefter infertil. Om antalet ägg är reducerade redan från fosterstadiet, kan detta medföra att kvinnan för tidigt kommer i klimakteriet. Därmed förkortas hennes reproduktiva åldersperiod.

En dansk studie från DTU undersökte antalet ägg hos honråttor, som utsatts för hormonstörande ämnen som foster. Resultaten visade en signifikant reduktion i antalet ägg hos dessa råttor. Även om försöket ännu endast utförts på råttor, medför resultaten en ökad bekymring för liknande effekter bland människor.  

 

Hormonstörande ämnen

Det finns många kemiska ämnen som klassificeras som hormonstörande, häribland pesticider, parabener och smärtstillande läkemedel såsom paracetamol. Dessa ämnen använder vi i vardagen, utan att veta något om deras eventuella (bi)verkningar. 

Forskarna från den danska studien observerade att de honråttor som utsatts för hormonstörande ämnen tidigare kom i klimakterier, jämfört med råttor som inte exponerats. Dessutom vägde de utsatta honråttornas äggstockar mindre, de hade mer oregelbundna menstruationscykler, samt färre ägglossningar. Antalet ägg i äggstockarna, vilket forskarna undersökte flera gånger, var signifikant reducerat hos de utsatta honråttorna. Deras reproduktiva åldersperiod var därför även reducerad.

 

Mängden ännu inte fastställd

Det ska dock nämnas att de doser hormonstörande ämnen som honråttorna utsattes för var mellan 100-450 gånger högre än det som normalt klassificeras som ”högrisk-exponering” för människor. Eftersom de negative konsekvenserna på honråttornas äggstockar observerades vid alla olika doser, är det inte möjligt att konkludera vilken dos som kan betraktas som ”säker”. Således vet forskarna ännu inte hur mycket hormonstörande ämnen som krävs för att orsaka en reduktion av antalet äggceller. Studien skapar stor oro bland kvinnor, som i god tro använt produkter som visat sig innehålla större mängder hormonstörande ämnen under graviditeten, eftersom resultaten tyder på att ämnena kan leda till en förkortad reproduktiv ålder hos flickor. 

Nutidens kvinnor blir allt äldre innan de får deras första barn. Detta kan ha stora konsekvenser, eftersom fertiliteten minskar med stigande ålder. Dessutom kan reproduktionsförmågan ytterligare vara nedsatt p.g.a. tidig exponering för hormonstörande ämnen, vilket vi ofta är ovetande om. Därför rekommenderas det att så vitt som möjligt undvika hormonstörande ämnen under graviditeten.

 

Källa: 

1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623816300442

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil