Fetma – är det egentligen orsakat av bakterier?

Fetma – är det egentligen orsakat av bakterier?

Sedan år 2010 har det spekulerats i om fetma kan vara orsakat av tarmbakterier, och flera nya studier har därför försökt hitta svaret på denna fråga. Frågan är om det i verkligheten är signaler från tarmbakterier till hjärnan som orsakar övervikt hos många människor.

Hjärnan är i indirekt kontakt med alla delar av kroppen, vilket betyder att det även finns signaler mellan hjärnan och tarmen. Dessa signaler har en betydning för varför vissa blir feta, enligt en ny studie som publicerats i den naturvetenskapliga tidskriften Nature. Studien fokuserade egentligen på hur tarmbakterier har en inflytelse på insulin-hunger-regleringen, vilket även är viktigt i relation till fetma. 

Lektor Henrik Bjørn Nielsen som arbetar på Danmarks institut för systembiologi vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU, säger följande ord om studien: "Det är en mycket väl utförd studie, och det är mycket tydligt, att det finns riktigt mycket baggrundsarbete. Man bör komma ihåg att studien är utförd på råttor, men det är i alla fall mycket spännande ,och det är ett viktigt steg i relation till förståelsen för den viktiga mekanism, som leder till övervikt och metaboliska sjukdomar. Vi är nu helt säkra på att bakterier i tarmen har inflytelse på insulinregleringen och på sikt övervikt hos råttor”. 

Det är tydligt att man inte längre är tvivel om att denna studie kommer att föra oss närmare en behandling mot fetma. I studien visade det sig att efter överdriven fodring med fettrik mat till möss och råttor ändrade djurens sammansättning av tarmbakterier. Djuren skapade fler kortkedjade fettsyror (acetat), som blir till när maten bryts ner i tjocktarmen. Denna produktion av acetat blev sedan registrerad av nervceller omkring djurens tarmar, som med hjälp av hjärnans parasympatiska nervsystem skickade signalerna vidare till de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Det betyder alltså att djuren på så vis började utsöndra mer insulin.   

Insulin gör att aptiten ökar kraftigt och därför äter man mer. Dessutom visade studien att djuren producerade mer av ämnet ghrelin som är ett mättnadshormon – ju mer ghrelin man har desto mer mat kommer man att äta. Totalt sett betyder detta alltså att tarmbakterierna fick råttorna att äta mer mad, eftersom de fick ökad aptit efter konsumtion av fettrik mat. Allt fler studier är dock fortfarande i gång med att undersöka om denna studie kan göra sig gällande.

Källor

1. http://www.kristeligt-dagblad.dk/sundhed-helbred/tarm-taler-med-hjerne?_ga…

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil