Ett nytt vapen mot HIV

Ett nytt vapen mot HIV

Smarta tekniker leder till ny behandling av HIV i form av ett vaccin. Kombinationen av tre antikroppar har lett till en super-antikropp med bredare effekt. Experiment på apor har gett lovande resultat, och nu kommer experiment på människor att ställa metoden på prov.

Många års forskning och flertalet försök har lett till nya upptäckter och resultat med varierande framgång. Forskarna har nu ett nytt hopp: ett vaccin med antikroppar mot HIV. Problemet med HIV är att det finns en enorm mängd varianter och former av viruset, och det är dessutom känt för att snabbt bli immunt mot läkemedel. Det är anledningen till att tidigare undersökta antikroppar inte har haft tillräcklig effekt mot HIV-viruset. Det har inte varit möjligt för antikropparna att känna igen alla former och varianter av viruset, och därmed har inte alla patienter kunnat botas. Antikroppar är proteiner och en del av immunsystemet. Antikropparna reagerar mot främmande organismer och ämnen – även kallade antigener. Normal känns antigenerna igen av immunförsvaret som då kan oskadliggöra dem. Problemet med HIV är tyvärr att kroppens antikroppar inte är tillräckligt effektiva för att bekämpa infektionen, som sedan sprider sig och försvagar immunsystemet (AIDS).

 

Gemensam kraft

Idén är att kombinera antikroppar och utnyttja deras gemensamma kraft och på så sätt öka effektiviteten. Förhoppningen är att kombinationen av olika antikroppar ska leda till en effektivare metod att känna igen och bekämpa HIV-viruset. Ett samarbete mellan flera forskarteam och läkemedelsföretag, som till exempel Sanofi, har lett till ett genombrott i behandlingen av HIV.

Kombinationen av antikroppar är baserad på en bioteknisk metod. Antikropparna som används i kombinationen har samlats in från olika människor, och kan på så sätt känna igen olika varianter och former av HIV. Tillsammans kan antikropparna bli ett kraftfullt vapen mot HIV, och som förhoppningsvis kan leda till ett botemedel. Till en början testades de nya super-antikropparna på cellodlingar.

 

Lovande resultat hos apor

Efter lyckade experiment med cellodling gick forskarna visare till experiment på djur. Super-antikropparna testades på apor med en viss typ av ap-HIV (SIV). Aporna vaccinerades med super-antikropparna och fick sedan SIV-viruset fem dagar senare. Resultaten visade att ingen av aporna blev infekterade av SIV-viruset, i motsats till de apor som inte fick vaccinet.

De lovande resultaten har gett hopp om att effekterna kan vara desamma hos människor. Därför kommer en klinisk studie på människor snart att inledas. En Fas 1-studie förväntas starta i slutet av 2018, och målet är att utvärdera säkerheten och effekten hos super-antikropparna vid förebyggande av HIV hos människor. Dessutom planeras en studie där syftet är att undersöka om vaccinet även kan användas för behandling av människor som redan har infekterats med HIV. Forskarna säger att det finns stor potential med att kombinera antikroppar, inte bara för behandling och förebyggande av HIV, utan även av andra infektionssjukdomar.

Källor

1. http://www.wissenschaft.de/leben-umwelt/medizin/-/journal_content/56/12054…
2. https://www.niaid.nih.gov

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil