Energität och processad mat kan leda till ett högre kaloriintag

Energität och processad mat kan leda till ett högre kaloriintag

Forskarna bakom en ny, unik studie undersökte sambandet mellan intag av ultra-processad mat och viktförändringar. Resultatet var tydligt - deltagarna konsumerade i genomsnitt ytterligare 500 kalorier per dag under den period de åt ultra-processad mat.

I den nya studien tog forskarna reda på vad som hände när deltagarna konsumerade ultra-processad mat. Exempel på livsmedel som testades är färdiglagade maträtter, sockrade frukostflingor, margarin och färdiglagade efterrätter. Resultatet efter en periods intag av ultra-processad mat jämfördes sedan med en lika lång periods intag av o-processad mat.

20 fullt friska personer deltog i studien som pågick under en period på fyra veckor. Under två veckor förtärdes endast ultra-processad mat, och en slumpmässigt utvald kontrollgrupp förtärde endast o-processad mat under en lika lång period för att undersöka skillnaden mellan grupperna. Ordningen på veckorna slumpades. Man mätte också att antalet kalorier var detsamma vid varje tillfälle, så att förutsättningarna var lika mellan kontrollgrupp och försöksgrupp.


Stora skillnader i kaloriintag

Under perioden då försöksgruppen åt ultra-processad mat så konsumerade de också i genomsnitt 500 kalorier mer per dag, i jämförelse med perioden då de endast åt o-processad mat. En rimlig slutsats av detta kan tänkas vara att man bör äta mindre färdiglagade maträtter ifall man vill förlora vikt – men det är nödvändigtvis inte alltid rätt slutsats. Det fanns fler skillnader mellan maten än graden av bearbetning. 


Kan fetmaepidemin förklaras av processad mat?

Förekomsten av typ 2-diabetes och fetma runt om i världen har ökat parallellt med utvecklingen av processad mat. Detta betyder inte nödvändigtvis att den processade maten i sig är negativ, snarare att det är viktigt att titta på näringssammansättningen som finns i processad mat.

Ultra-processad mat har ofta hög energitäthet, vilket betyder att de innehåller mer kalorier per gram i jämförelse med annan o-processad mat. Detta gäller även deltagarnas intag av mat i denna studie, och är därför en viktig skillnad att ta hänsyn till.

Studien visade att deltagarna konsumerade avsevärt mycket mer kalorier per minut när de åt den ultra-processade maten som innehöll flest kalorier. Detta faktum antas också påverka resultatet eftersom att det tar tid innan man känner mättnadskänslor. 

Ultra-processad mat är ofta tillverkat med syftet att vara extra välsmakande, och innehåller ofta en stor mängd av både socker, salt och fett. Dessa ämnen triggar höga nivåer av dopamin i kroppen – vilket får oss att bli frestade att äta ännu mer.

Slutsatsen från studien ligger i linje med många andra studier inom området; konsumerar man färre kalorier än vad man förbränner så förlorar man vikt, och vice versa. Innan man drar slutsatser om processad mat bör man ta hänsyn till att studien innefattar ultra-processad mat som också har hög energitäthet.

Det finns nämligen ultra-processad mat som inte är så energitäta som de livsmedel som användes i detta forskningsexperiment. Idag ökar utbudet av färdiglagade sallader och kalorisnåla alternativ, och även dessa alternativ måste inkluderas i forskningen innan man kan dra några generella slutsatser om ultra-processad mat.


Många dieter varnar för processad mat utan några egentliga belägg för dess skadlighet

Idag finns många olika dieter som av olika anledningar rekommenderar folk att avstå från vissa typer av livsmedel. Processad mat är ofta en av dem.

Studien som diskuterats här ovan poängterar att effekterna av processad mat aldrig tidigare har studerats med hjälp av slumpmässiga urval och kontrollerade tester. Vissa studier baseras på observationer där deltagarna själva rapporterat resultaten som sedan ligger till grund för slutsatserna. Detta betyder att det finns en osäkerhet i dessa typer av studier, när man inte helt säkert vet vad deltagarna har konsumerat, speciellt när deltagarna rapporterar intagen på egen hand. 

I kontrollerade studier å andra sidan, som i denna studie, är intaget av livsmedel förbestämt och också uppföljt med en kontrollperiod för att kunna säkerställa hur stor påverkan de olika typerna av livsmedel har.

Källor

1. https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(19)30248-7#secsec…

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil