Effektiv behandling kan bota benmärgscancer med hjälp av patientens egna blod

Effektiv behandling kan bota benmärgscancer med hjälp av patientens egna blod

En ny typ av behandling har blivit godkänd av FDA i USA och testas redan i Sverige. Överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset är övertygad om att kunna ge sina patienter botande behandling inom 15 år.

Om man lider av benmärgscancer, är ens benmärg infiltrerad av elakartade celler; så kallade plasmaceller. De kan minska produktionen av framförallt röda blodkroppar, vilka är de blodceller som transporterar syre från lungorna ut till kroppens alla vävnader.

Den minskade produktionen av blodkroppar resulterar i blodbrist, vilket också ett av de vanligaste symptom på benmärgscancer. Sjukdomen leder oftast till benskörhet, som patienten måste behandlas mot parallellt.

 

Bra resultat från behandling med egna vita blodkroppar

Under 2017 blev en ny typ av behandling godkänd av FDA i USA. Prover med en patients egna vita blodkroppar skickades till ett laboratorium i Leipzig. Där tillfördes ett virus som kan känna igen och angripa cancerceller.

Därefter skickades blodkropparna tillbaka till USA och användes sedan i patientens behandling. Innan blodkropparna injicerades in i blodet, fick patienten immunsuppressiv medicin, så att hens immunförsvar inte skulle döda de nya vita blodkropparna.

 

Behandlingen är påbörjad i Sverige

I början av 2017 behandlades de första patienterna i Sverige på liknande sätt, i samband med en forskningsstudie på Uppsalas Universitet. Syftet med studien var att undersöka möjliga biverkningar och det var tydligt att patienterna svarade på behandlingarna.

Om femton år kan detta vara en standardbehandling, som också botar patienterna. Men det förutsätter kraftfulla fortsatta satsningar på forskningen, menar Hareth Nahis som är överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets främsta experter på benmärgscancer.

 

Kemoterapi skadar både friska och sjuka celler

Unga människor har en solid benmärg, som efterhand blir långsamt svagare, ju äldre man blir. Därför påverkar patientens ålder valet av behandling. En av de vanligaste behandlingarna mot benmärgscancer är kemoterapi. 

Kemoterapi kan inte riktas mot endast sjuka celler, utan det påverkar även de friska. På grund av detta är det sällan patienter med benmärgscancer, som är över 70 år, behandlas med kemoterapi. Behandlingen är helt enkelt för giftig för dem. Patienter över 70 år blir därför oftast behandlade polikliniskt med hjälp av tabletter i en period på 6–12 månader.

Denna nya behandlingen är också till stor fördel för barn. I dag överlever fyra utav fem cancersjuka barn, men hälften av de överlevande patienterna lider av biverkningar från behandlingen i resten av deras liv. Den nya behandlingen kommer göra sjukdomsförloppet kortare, eftersom den verkar snabbare. Man tror även att biverkningarna kan bli mildare. Behandlingen kommer även kunna användas på flera olika cancertyper och inte bara benmärgscancer.

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil