E-cigaretter – bra eller dåligt?

E-cigaretter – bra eller dåligt?

Det råder delade åsikter om huruvida E-cigaretter är mindre hälsoskadligt än cigaretter, eller ej. Vi vet ännu väldigt lite om konsekvenserna av E-cigaretter. Om du själv undrar dig över effekter kan du läsa mer om rekommendationer och vetenskapliga undersökningar av E-cigaretter i denna artikel.

E-cigaretter betyder elektroniska cigaretter. De har blivit otroligt populära som alternativ till cigaretter under de senaste åren. Många rökare väljer E-cigaretter som förstaval, när de försöker sluta röka. E-cigaretten ser ut som en vanlig cigarett, men innehåller en elektronisk anordning med E-vätska, samt ett litet värmeaggregat och ett batteri. Under inandning producerar E-cigaretten en rökliknande ånga som dras in i munnen. 

Det finns många olika typer av E-cigaretter. Innehållet i E-vätskan varierar, men innehåller nästan alltid ”propylenglycol” och ”glycerin”, samt olika aromämnen. Vissa E-cigaretter innehåller även nikotin.

  

Konsekvenser på lång sikt?

Det finns ännu inga vetenskapliga bevis för huruvida E-cigaretter är hälsoskadliga eller inte. Det finns heller ingen information om eventuella långtidskonsekvenser av cigaretterna. Några vetenskapliga undersökningar har hittat cancerframkallande och hälsoskadliga ämnen i E-vätskan och E-ångan. Därför råder nu en osäkerhet kring E-cigaretten, särskilt vad gäller konsekvenserna på lång sikt. 

Det finns heller inga vetenskapliga bevis för att E-cigaretterna rent faktiskt är effektiva hjälpmedel vid rökstopp. Därför rekommenderas inte E-cigaretter som alternativ till cigaretter till personer som försöker sluta röka. E-cigaretterna bidrar nämligen till att bibehålla behovet för att röka, särskilt om du använder E-cigaretter som innehåller nikotin. 

Många människor tror dock att E-cigaretter är hälsosamma, utan att kunna förklara varför. Men vetenskapliga bevis tyder på det motsatta. Nikotin är i sig själv ett skadligt och beroendeframkallande ämne, och det kan därför vara svårt att kontrollera intaget. 

Dessutom innehåller E-cigaretter skadliga kemikalier som t.ex. dietylglycol, som är en komponent i frostskyddsmedel. Ämnet är giftigt för människor och är därför förbjudet i livsmedel och läkemedel. Därutöver har det visat sig att cigaretterna även innehåller cancerframkallande ämnen som exempelvis nitrosamin.

  

Ökad risk för sjukdomar i munnen

En ny studie från USA visar att E-cigaretter kan öka risken för att utveckla andra sjukdomar. Forskare från University of California i Los Angeles har i deras laboratorium upptäckt att de giftiga ämnen och nanopartiklar som finns i ångan från cigaretterna kan döda upp till 85% av alla celler i en cellkultur. Därför menar forskarna att ångan från E-cigaretterna kan skada cellerna i mun- och svalgslemhinnan. När cellerna exponeras för denna skadliga ånga, ökar risken för att utveckla sjukdomar i munnen. 

Så även om E-cigaretter marknadsförs som ”säkra hjälpmedel vid rökstopp”, och som ”hälsosamt alternativ till vanliga cigaretter”, är detta långt ifrån sant. En E-cigarett är möjligen lite mindre hälsoskadligt än en vanlig cigarett, men det är varken hälsosamt eller ofarligt.

Källor

1. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed-og-livsstil/tobak/andre-tobaksvare…
2. https://www.medicaldiscoverynews.com/shows/264-ecigs.html
3. http://www.upi.com/Health_News/2016/06/30/E-cigs-may-damage-cells-in-mouth…

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil