Dödligt gift för att behandla överaktiv blåsa

Dödligt gift för att behandla överaktiv blåsa

Ett gift som potentiellt kan döda människor används just nu för att behandla en rad sjukdomar. Det har visat sig att det också kan användas för en överaktiv blåsa. Injektioner med giftet används ofta för att behandla detta tillstånd idag eftersom patienter har upplevt goda effekter.

Vad är botulinumtoxin?

Botulinumtoxin är den giftigaste biologiska substansen vi känner till. Det är ett dödligt gift som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Giftet är en nervgift eftersom det påverkar nervsignalerna i kroppen. Substansen blockerar nervcellerna från att utsöndra signalsubstanser som vanligtvis leder en signal till en annan nerv eller muskel. Detta leder till förlamning. Förlamningen av kroppens muskler är dödlig eftersom muskelkontraktioner är nödvändig för andning och hjärtslag.

De senaste 50 åren har botulinumtoxin gått från att vara känt som upphovet till en dödlig sjukdom till att vara en effektiv behandlingsmetod för flera olika sjukdomar. Giftet kan bland annat behandla dystoni (en rörelserubbning), huvudvärk, dreglande, hyperhidros och andra kroniska tillstånd, där behandlingsalternativen är begränsade. Det används också i kosmetiska behandlingar, då känt som Botox®. Toleranströskeln är generellt hög och giftet har få bieffekter.

 

Botulinumtoxin mot överaktiv blåsa

Nyligen blev giftet känt som en alternativ behandlingsmetod vid överaktiv blåsa. Överaktiv blåsa är ett tillstånd där patienter känner ett frekvent och plötsligt behov av att kissa och förlorar urin med ovilja, som leder till inkontinens. Med andra ord, du kissar på dig. Anledningen till överaktiv blåsa är en överaktiv detrusormuskel som plötsligt och ofta drar ihop sig.

En lösning på problemet kan var injektioner med botulinumtoxin. Den här enkla behandlingen mot överaktiva blåsa kan vara lösningen för patienter som reagerar dåligt på nuvarande behandlingar mot överaktiv blåsa. Att injicera Botox® i detrusormuskeln så att överaktiviteten minskar och muskeln slappnar har visat sig minska symtom kopplade till tillståndet på ett effektivt sätt.

 

Vedertagna behandlingar mot överaktiv blåsa idag

Idag behandlas ofta överaktiv blåsa med livsstilsförändringar och mediciner. Det är till exempel rekommenderat att du begränsar intaget av koffeinhaltiga drycker och att du inte dricker något tre timmar innan du går och lägger dig. Mediciner mot överaktiv blåsa innehåller så kallade antimuskarina läkemedel. Det finns emellertid behov av alternativa behandlingar eftersom vissa patienter upplever svåra biverkningar, inte svarar på behandlingen eller tar andra läkemedel som inte är kompatibla med medicinen. Tidigare har patienter erbjudits kirurgiska ingrepp, om medicinen inte var ett effektivt alternativ. Den kirurgiska proceduren inkluderar ett expanderande av blåsan eller sakral neuromodulering. Tack vare mer kunskap om botulinumtoxinets kvaliteter har denna alternativa behandling fått mer uppmärksamhet.

 

Vad säger forskning om den här behandlingen?

En tidskriftsartikel har samlat in information från 18 olika studier som har utvärderat effekterna och säkerheten för Botox® för att behandla överaktiv blåsa hos patienter som var resistenta mot antimuskarina läkemedel. Patienterna fick en injektion med botulinumtoxin i detrusormuskeln. Andelen patienter hos vilka symptomen försvann helt efter behandling låg på mellan 42 %- 87 % i de 18 olika studierna. Behandling med Botox® resulterade i en minskning på 60-80 % vad gäller inkontinens och en minskning på 40 - 60 % vad gäller klagomål över inkontinensproblem, liksom 35 - 65 % ökning av patientens livskvalitet. Forskare testade också urinblåsans funktion. De mätte trycket inuti detrusormuskeln medan den fylldes och hur mycket blåsan kunde innehålla innan patienten kände behov av att urinera. Trycket i detrusormuskeln ökade med 40-60 % och blåsans kapacitet ökade också med 40-60%. Utifrån detta kunde forskare konstatera att Botox® för behandling av överaktiv blåsa hade en avsevärt fördelaktig och tydlig effekt.

 

Effekterna uppkommer gradvis

Under de första dagarna av behandlingen så har injiceringen av Botox ® ingen uttalad effekt, och därför måste patienter ofta vänta en vecka innan de kan känna att problemen avtar. Effekten varar generellt i 6-12 månader, beroende på patientens dosering. Ju högre dosering, desto längre varar effekten, men samtidigt finns det en risk för urinretention. Det betyder att urinen hålls tillbaka och samlas i blåsan, vilket resulterar i komplikationer, inklusive njurproblem.

Hösten 2011 godkändes botulinumtoxin av FDA som en behandling av överaktiv blåsa orsakad av neurogena störningar. Detta betydde att patienter med överaktiv blåsa som inte var lämpade för medicinsk behandling, lyckligt nog inte behövde gå upp och kissa på natten eller oroas för att kissa på sig. Idag erbjuds behandlingen även till patienter med överaktiv blåsa i Sverige.

 

Källa:

  1. https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/nyrer-og-urinveje/tilstande-og-sygdomme/urinblaeresygdomme/overaktiv-blaere/

  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3649594/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil