Den globala uppvärmningen kan ligga bakom det ökade antalet pollenallergiker

Den globala uppvärmningen kan ligga bakom det ökade antalet pollenallergiker

Flera studier visar på ett samband mellan den globala uppvärmningen och det ökade antalet pollenallergiker. Uppvärmningen innebär att pollensäsongen börjar tidigare och fortsätter längre.

Dagarna blir varmare och kvällarna blir längre. Våren blomstrar. Det innebär också att pollensäsongen börjar. Mängden pollen i luften har blivit har ökat markant och säsongen börjar tidigare och tidigare. Det kan bero på de klimatförändringar som vi människor har orsakat, berättare forskare från stora delar av världen.

 

Samma tendenser över hela norra jordklotet

Uppgifter från Schweiz visar att pollensäsongen i Centraleuropa har flyttats fram 15 dagar mellan år 1969 och 2006.

Under perioden 2001–2011 började säsongen för trädpollen i genomsnitt en vecka tidigare, än vad den gjorde under åren 1994–2000. Det konkluderar en amerikansk studie. Det beror på att trädens blommor slår ut snabbare, när temperaturen stiger. Träden frigör då sitt pollen tidigare och det färdas sedan genom luften och ställer till med stora besvär för alla de människor som lider av pollenallergi.

Det gemensamma för de regionerna, där man har märkt att pollensäsongen börjar tidigare, är att genomsnittstemperaturen har stigit under den perioden man utfört studierna.

 

Flera blir överkänsliga för björkpollen

Björk är den trädsort som flest människor i Europa är allergiska mot. Björkträd finns framförallt i Nord- och Centraleuropa, där man kan se ett ökande antal av pollenallergiker. Forskare har ännu inte kunna bevisa vad ökningen beror på. Man vet att allergier är ärftliga, men utöver det har man inte hittat någon tydlig orsak.

”I grund och botten vet vi inte vad det beror på, vi har bara en massa teorier. Det enda vi vet är att det vi andas in, är det vi reagerar mot. T.ex. I Kina, där björkträd inte existerar, finns heller inte några fall med björkpollenallergi. De har däremot problem med allergier mot vissa risplantor. Så även om du har ärftliganlag för en viss allergi, får du inga symptom om du inte exponeras för det du är allergisk mot.” säger Anne Holm Hansen, vicedirektör för Astma-Allergiförbundet i Danmark.

Sammanställda studier med uppgifter från 20,000 människor från hela Europa visar att andelen européer som lider av björkpollen har fördubblats, jämfört med när man började mäta. Innan var det 8% av befolkningen, men nu har det ökat till 16%. 

Till och med människor som bor vi Medelhavet, där de inte växter björkträd, blir idag exponerade av den stora mängden björkpollen som färdas med vinden över hela kontinenten. 

 

Invasiv malörtsambrosia skapar stora utmaningar

I och med klimatförändringarna kommer vi att se allt fler invasiva växtarter i Sverige. Det fruktade ogräset malörtsambrosia har invaderat stora områden i Syd- och Centraleuropa och det innehåller ett av det mest potenta allergiframkallande ämnen man känner till. Ogräset har redan börjat etablera sig i stora delar av Sverige och med sin goda spridningsförmåga kommer det inte ta lång tid förrän det skapar stora besvär för svenska allergiker, skriver Åslög Dahl som är forsknings- och utvecklingschef vid Botaniska Analysgruppen i Göteborg AB.

Malörtsambrosia frigör sitt pollen sent på året och har därmed förlängt pollensäsongen. Samtidigt börjar björksäsongen tidigare på grund av de stigande temperaturerna.

 

Forskningen är underprioriterad

”Antalet allergityper ökar avsevärt, men ändå pratas det inte mycket om det. Allergiforskning är underprioriterad, eftersom det inte intresserar många människor”, säger Anne Holm Hansen.

Det finns inget botemedel mot allergier. Det närmaste man kan komma till ett botemedel, är att bli vaccinerad. Dock erbjuds vaccin endast till dem som lider av svår pollenallergi, på grund av de biverkningarna vaccinet ger. 

Medicinen har inte utvecklats på många år och därför finns det ett behov av mera forskning, menar Anne Holm Hansen.

 

Andra trädsorter kan hjälpa allergiker

”Om man vill hjälpa allergipatienter, kan man byta ut de vanliga allergena trädsorterna mot andra träd”, säger Anne Holm Hansen.

De träden som skapar problem för pollenallergiker, pollineras med hjälp av vinden. Det innebär att vi människor andas in deras pollen, när sprids med blåsten. Andra träd, som pollineras av insekter, sprider inte sitt pollen i luften och påverkar därför inte oss människor lika lätt.

”Oftast är träden som blommar, pollinerade av insekter. De orsakar väldigt sällan allergier, jämfört med de träden som pollineras med vinden. På flera ställen planteras japanska körsbärsträd och de gör så att folk få allt mindre symptom och därmed mår bättre. Vi behöver inte täcka allt med asfalt, utan vi kan faktiskt plantera några träd, som dessutom är vackrare och hjälper ännu mer”, säger Anne Holm Hansen.

Källor

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30829410
2. https://www.researchgate.net/publication/241694174_Climate_change_effect_o…
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18481116

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil