Därför blir äldre människor så tunna

Därför blir äldre människor så tunna

Äldre människor, både män och kvinnor, upplever ofta minskad aptit vilket kan resultera i ofrivillig viktminskning och undernäring. Nu har forskare kanske hittat orsaken till denna aptitlöshet.

Uttrycket ”åldersrelaterad anorexi” betyder ett tillstånd av minskad aptit som uppstår hos riktigt många äldre människor. Ca 15-20% av alla seniorer upplever en ofrivillig viktminskning som följd av minskad lust till mat. Minskad aptit kan orsakas av emotionella problem, såsom depression eller sorg, men oftast är orsaken okänd. Tidigare studier har föreslagit hormonet ghrelin som orsak till avsaknad på aptit hos äldre människor. Ghrelin är en hormon som berättar för kroppen när den är hungrig. 

 

En ny studie, som utförts av en forskargrupp vid Plymouth University i England, har observerat en ändring i produktionen av en annan hormon hos äldre människor. Denna hormon kallas peptid YY och är möjligtvis boven i dramat, när det gäller minskad lust till mat. Forskarna från Plymouth University har undersökt 31 försökspersoner i åldrarna 21-92, varav 6 var äldre än 80 år. Forskarna noterade dock att det var en stor utmaning att hitta äldre försökspersoner som inte led av andra sjukdomar eller hälsoproblem. Men detta var nödvändigt för att på ett trovärdigt sätt kunna registrera ändringar av aptit, oberoende av evt. komorbiditet.  

Försöksdeltagarna skulle fasta i flera timmar innan de serverades en frukost bestående av 660 kcal. Efter att deltagarna börjat äta, mätte forskarna deras nivåer av hormonerna peptid YY, ghrelin och glukagonliknande peptid 1 (GLP-1). Ytterligare mätningar av samma hormoner togs med regelbundna kontroller inom de följande 3 timmarna efter måltiden. Dessutom skulle deltagarna uppskatta hur hungriga de var, och hur mycket av frukosten de trodde att de kunde äta, samt hur välsmakande maten var. 

 

Studiens resultat visade en ökning av produktionen av peptid YY med mer än 80% hos äldre människor, jämfört med yngre människor. Forskarna observerade dock ingen skillnad i ghrelin eller GLP-1 mellan åldersgrupperna. Resultaten visade också att de 6 försöksdeltagarna som var över 80 år hade reducerad känsla av hunger, mindre mängd uppäten mat, samt minst välsmakade upplevelse av frukostmaten, jämfört med övriga yngre deltagare. Baserat på dessa resultat menar forskargruppen att det är möjligt att den ökade produktionen av peptid YY kan medföra minskad aptit hos äldre människor. Detta kan i sin tur leda till ofrivillig viktnedgång och undernäring.

Ytterligare undersökningar på större populationer av äldre män och kvinnor krävs för att styrka bevisen för peptid YY:s betydning. Men redan nu anser forskarna att deras upptäckt är ytterst ”spännande”. Om större och mer omfattande studier finner liknande resultat kan forskarna arbeta med att undersöka obalanser av denna hormon, och kanske hitta sätt att reglera nivåerna av peptid YY, således att ”åldersrelaterad anorexi” blir en ovanlig åkomma. 

 

Källa: 

1. http://www.medicalnewstoday.com/articles/312190.php

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil