Dålig inomhusmiljö kan tredubbla barns risk att få astma

Dålig inomhusmiljö kan tredubbla barns risk att få astma

Nya hus är mycket bättre isolerade, än gamla hus och det gör husägarna glada när de får den oftast lägre värmeräkningen. Dock innebär dessa hus nya krav på att man kommer ihåg att vädra, om man vill upprätthålla en bra inomhusmiljö.

Det är få som klagar på att man har blivit bättre på att bygga hus och isolera dem mer effektivt. De har positiva effekter på värmeräkningen, rent ekonomiskt. Det bidrar även till ett lägre CO2-utsläpp, vilket det är stort fokus på nuförtiden. 

För att undvika dålig inomhusmiljö, krävs det dock av husägarna att de kommer ihåg att aktivt vädra ut. En dålig inomhusmiljö kan orsaka luftvägsinfektion, hosta, väsande andning och även orsaka eller förvärra allvarliga sjukdomar. Det skriver Folkhälsomyndigheten i en artikel från 2016.

 

Mögel kan tredubbla risken för ett-åriga barn att få astma

Översvämningar blir allt vanligare i svenska väderprognoser och det resulterar ofta i översvämmade källarutrymmen. Verken nya eller gamla hus kan hålla vattenmassorna ute, när det är som värst. Men om man vill undvika risken för att sitt barn utvecklar astma, är det viktigt att man tar hand om alla fukt- och mögelskador så fort som möjligt.

I en amerikansk studie har man bevisat att ett-åriga barn som utsätts för mögel, har tregånger större risk att utveckla astma, jämfört med sjuåringar.

Studien har följt 176 barn, från det att de föddes tills de blev sju år. Man visste från början att barnen var i riskzonen för att utveckla astma eftersom det fanns i generna.

Dock påverkar mögelskadade hem inte bara småbarn. Om man sover eller vistas i ett rum med mögel i, har det lika allvarliga konsekvenser för vuxna människor.

 

Råd för en bra inomhusmiljö

Här är fem bra råd till hur man förbättrar sin inomhusmiljö:

 

Vädring

Det räcker inte att bara öppna ett köks- eller badrumsfönster. Man måste öppna fönster i båda ändar av bostaden, så att det blir ett korsdrag. Det är det mest effektiva sättet att få in ny luft i hemmet. Det bör gärna göras 5–10 minuter, flera gånger dagligen.

 

Använd fläkten vid matlagning

När du lagar mat, ska du använda fläkten. Gamla fläktmodeller gjorde mest oväsen ifrån sig, men det har blivit bättre med nya modeller. Trots att dagens fläktar fortfarande låter en del, är det viktigt att man använder dem för att undvika att partiklar från matlagningen sprids i hemmet. När man är färdig med matlagningen, bör man vädra ut igen.

 

Städa en gång i veckan

Se till att dammsuga ofta, så att dammpartiklar inte far runt i hemmet. Vi svenskar spenderar stora delar av våra liv inomhus och det innebär många inandningar där man gärna vill undvika att få i sig dammpartiklar.

 

Begränsa användningen av stearinljus

Stearinljus kan vara väldigt mysigt att tända under mörka vinterkvällar, men om man vill optimera sin inomhusmiljö kan det vara bra att spara på stearinljusen. Brinnande stearin avger skadliga partiklar, som kan vara farliga att andas in i stora mängder.

 

Sluta med tobak

Inte heller när det kommer till inomhusmiljö, kan det rekommenderas att röka tobak. Det finns en massa bra argument till varför man ska sluta med tobak, när det gäller ens egen hälsa. Men om du röker inomhus riskera du även att påverka andra genom passiv rökning. Om du vill fortsätta att röka bör du göra det utomhus, för att skona dem du bor med.

Källor

1. https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/indeklima
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4110514/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil