Cancer: fyrsträngat DNA kan hjälpa utvecklingen av skräddarsydd behandling

Cancer: fyrsträngat DNA kan hjälpa utvecklingen av skräddarsydd behandling

Forskare har upptäckt potentiella nya väger för att skräddarsy cancerbehandling genom grundlig undersökning av fyrsträngat DNA som finns naturligt i den humana uppsättningen av genetiska byggstenar. Upptäckten visar att den fyrdubbla helixstruktur som finns i regioner av DNA-kedjan kontrollerar andra gener, särskilt cancer-gener.

Forskarna bakom upptäckten kommer från Cambridge University i Storbritannien, och resultaten från deras studie har publicerats i den naturvetenskapliga tidskriften Nature Genetics. 

Skräddarsydda cancerbehandlingsmetoder är ett hett ämne inom forskningsvärlden just nu. Hoppet är att framsteg inom detta område på lång sikt kommer att föra till utvecklingen av nya mer effektiva behandlingar mot cancer, som kan hålla sjukdomen under kontroll eller rent av kan kurera patienterna. 

Potentiella nya och förbättrade behandlingsprinciper är ett viktigt ämne inom området individuellt anpassad medicin. Detta innebär en behandlingsform som är baserad på individens enskilda gener och proteiner, som används till att förebygga, diagnostisera och behandla den aktuella sjukdomen. 

Den största skillnaden mellan skräddarsydd cancerbehandling och den traditionella cellgiftsbehandlingen är att cellgifterna påverkar alla celler i kroppen – både friska och sjuka celler. Syftet med den skräddarsydda behandlingen är att enbart eliminera muterade cancercellerna utan att påverka normala och friska celler. För att möjliggöra detta är det nödvändigt att identifiera karakteristika som är unika eller vanligt förekommande i cancerceller, men som inte finns i friska celler.

 

 Fyrdubbel DNA-helix

Många har kanske hört att DNA är format som en dubbel helix men få vet att DNA också finns i en annan utgåva, nämligen i form av en fyrdubbel DNA-helix. Dessa fyrdubbla DNA-helix-strukturer kallas även för G-kvadruplexer. Grundet till detta namn är att strukturerna ofta återfinns i DNA-regioner med ett högt innehåll av guanin (G), som är en av de fyra essentiella DNA-byggstenarna. 

Flera forskare har tidigare annonserat hypotesen om ett potentiellt samband mellan dessa G-kvadruplexer och förekomsten av cancer. Forskargruppen från Cambridge University har undersökt denna hypotes närmare.   

Forskargruppen lyckades lokalisera omkring 10.000 G-kvadruplexer. Dessa kvadruplexer hittades oftast i DNA-regioner som styr genernas beteende och egenskaper, som t.ex. förmågan att ”stänga av eller sätta igång” en gen. Dessutom hade majoriteten av G-kvadruplexerna en association till cancerceller.

Baserat på dessa resultat har forskargruppen föreslagit G-kvadruplexerna som ett mål för tidig diagnostisering och behandling av cancer, i relation till individuellt anpassad medicin. Forskarna observerade även att cancerceller reagerade starkt mot de molekyler som användes i studien för att hämma G-kvadruplexerna, jämfört med friska celler. Dessa fynd tyder på en ljus framtid för användningen av G-kvadruplexer till skräddarsydd cancerbehandling. 

Läkaren Emma Smith från Cancer Research UK kommenterar upptäcken: ”Att kartlägga de processer som cancerceller använder för att stänga av eller sätta igång gener kan ge värdefull information som kan assistera forskare i utvecklingen av nya behandlingsformen, som kan användas till ett stort spektrum av sjukdomar, häribland cancer.”

 

Källa:

1. http://www.medicalnewstoday.com/articles/312917.php

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil