Burkmat ökar exponering för hormonstörande ämnen med flera 100 procent

Burkmat ökar exponering för hormonstörande ämnen med flera 100 procent

Vissa typer av burkmat är mer hormonstörande än andra, visar en ny amerikansk studie.

Hormoner och hormonstörande ämnen

Hormoner är små signalämnen som produceras i kroppen, och de bidrar till att kontrollera många av de livsviktiga processer som håller kroppen i balans. Om hormonsystemet rubbas kan detta leda till ändringar av inte bara en – utan flera – livsviktiga funktioner, såsom ämnesomsättningen och fertiliteten.

Hormonbalansen kan bl.a. påverkas av stress och kemiska ämnen, som vi intar via konsten. Vi utsätts dagligen för många kemiska ämnen från livsmedel, inomhusklimatet, läkemedel, kosmetik och hud- och rengöringsprodukter. Produkter som visat sig vara skadliga för djur, och därför misstänks kunna vara skadliga även för människor. Hälsopanelen har tidigare berättat om resultat från en ny dansk studie, som visat att honråttor som utsatts för hormonstörande ämnen hade reducerad fertilitet. Misstankarna stärks nu av den amerikanska studien som undersökt effekten av hormonstörande ämnen från burkmat på människor. Studien är ett samarbeta mellan Stanford University och Johns Hopkins University i USA. 

Trots att det forskas mycket omkring hormonstörande ämnen över hela världen, vet vi ännu väldigt lite om vad ämnena faktiskt har för konsekvenser på oss människor. 

 

Råd för att reducera mängden hormonstörande ämnen i vardagen

Miljöstyrelsen har fastställt följande råd för att så vitt som möjligt undvika exponering för hormonstörande ämnen.

  • Välj produkter som är miljömärkta, och helst oparfymerade. 
  • Dammsug och dammtorka minst 1 gång i veckan och vädra minst två gånger om dagen. 
  • Minimera din exponering för kemikalier – undvik t.ex. målarfärg, spray-produkter och hårfärg. 
  • Variera dina råvaror och ät många olika typer av livsmedel varje dag. 
  • Används endast medicin och kosttillskott efter konsultation med en läkare. Detta gäller även för receptfria läkemedel och naturmedicin. 

 

BPA

BPA (Bisphenol A) är ett ämne som misstänks vara hormonstörande. BPA produceras vid framställningen av termopapper och plasttypen polykarbonat (termoplast). Även om BPA inte längre används i plast till t.ex. nappflaskor eller matlådor, används den fortfarande till insidan av många brukar som används till att förvara mat. När människor sedan äter mat som legat i dessa burkar, utsätts de för en okänd mängd BPA. 

Tidigare studier har visat att BPA potentiellt kan rubba olika hormonfunktioner, häribland reproduktionssystemet. Dessutom visar studierna at BPA ökar risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. 

Den nya amerikanska studien har undersökt 7669 försöksdeltagare, från 6 år och uppåt, som ätit burkmat. Deltagarna delades in i olika grupper, där 9% av deltagarna hade ätit en viss typ av burkmat 24 timmar innan undersökningen, och 2% hade ätit flera olika typer av burkmat 24 timmar innan undersökningen. Forskarna undersökte försöksdeltagarnas urin för BPA, jämfört med deltagare som inte intagit någon form av burkmat. Det visade sig att dem som hade ätit en typ av burkmat hade 24% högre koncentration av BPA i urinen, medan dem som ätit flera olika typer av burkmat hade 54% högre koncentration, jämfört med dem som inte intagit burkmat.

 

Stor skillnad i olika typer av livsmedel på burk

Men det var stor skillnad i BPA-koncentrationen, beroende av vilken typ av burkmat som försöksdeltagaren intagit. Koncentrationen steg med 41% hos dem som ätit grönsaker eller frukt från burk, men mängden BPA steg med 71% hos dem som ätit burkpasta, och med hela 229% för dem som ätit burksoppa. De som intog drycker från burk hade ingen ökning av BPA i urinen. 

Forskarna bakom studien säger att skillnaden mellan de olika typerna av livsmedel är bekymrande, eftersom koncentrationen av BPA i urinen inte verkar stämma överens med mängden BPA i själva livsmedlet. Forskarna tillägger att livsmedelsföretag fortsatt bör undvika burkar som producerats av fabrikanter som använder sig av hormonstörande ämnen vid tillverkningen. 

Källor

1. http://www.upi.com/Health_News/2016/06/30/Some-canned-foods-cause-higher-B…
2. http://mst.dk/borger/kemikalier-i-hverdagen/hormonforstyrrende-stoffer/

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil