Bröstcancer eliminerat på 11 dagar

Bröstcancer eliminerat på 11 dagar

En engelsk studie har upptäckt att en kombinationsbehandling med två olika läkemedel kan eliminera brösttumörer på 11 dagar. Således kan kvinnor som drabbats av HER-2-positiv bröstcancer möjligtvis klara sig utan cellgiftsbehandling efter operation.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. År 2016 upptäcktes 9382 nya fall av bröstcancer hos kvinnor i Sverige och antalet nya fall ökar varje år. Engelska forskare har nyligen upptäckt en ny metod för att behandla bröstcancer. Metoden har visat sig kunna eliminera cancertumörer i bröstväv på 11 dagar, enligt den engelska studien. Hos ca. 20 % av alla bröstcancerfall sitter den ondartade tumörcellerna på särskilda receptorer i cellmembranet. Receptorn kallas HER-2. 

Tumörceller uppstår vid att friska cellerna responderar på specifika växtfaktorer i blodet via dessa receptorer. Receptorerna mottar signaler som får cellerna att dela sig okontrollerat och därmed blir till tumörceller. Detta är en av de mest aggressiva typerna av bröstcancer, och den kallas för HER-2-positiv bröstcancer. Många forskningsprojekt har försökt att hämma receptorns signaler i hopp om att stoppa utvecklingen av tumörceller, och om att kunna bota denna allvarliga form för bröstcancer.

 

Kombinationsbehandling överraskande effektiv

Studien utfördes av forskare från The Institute of Cancer Research i London tillsammans med forskare från The university of Manchester och The University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust. 257 kvinnor, som nyligen fått diagnosen HER-2-positiv bröstcancer, deltog i studien. Studien fokuserade på tiden mellan tidpunkten för diagnosen och operation för att ta bort sjuk cancervävnad. 

Elva dagar innan operationen blev kvinnorna indelade i tre grupper; två grupper fick två olika typer av anti-HER-2 behandling, samt en kontrollgrupp.   

Ursprungsidén var att placera kvinnorna slumpmässigt i olika behandlingsgrupper, som fick medicinsk behandling med antingen Trastuzumab, Lapantinib, eller ingen behandling (kontrollgrupp). Men halvvägs igenom försöket ändrades designen eftersom tidigare studier hade visat att en kombination av de två läkemedlen gav maximal effekt. Därför gavs vissa kvinnor i gruppen med Lapantinib även Trastuzumab. 

Försöket gick ut på att mäta den biologiska effekten på celldelningsaktiviteten efter 11 dagars behandling med antingen ett läkemedel, två läkemedel eller ingen medicinsk intervention. Men bland de 66 kvinnor som fått kombinationsbehandlingen var det inte möjligt att mäta celldelningsaktiviteten hos 25%, eftersom deras tumörceller hade blivit för små. 

Behandlingen hade en positiv effekt på nio utav tio kvinnor, vilket tyder på att behandlingen hade reducerat tumörcellernas celldelningsaktivitet. Men effekten var störst hos de ovan nämnda 25%.

 

Hopp för framtiden

HER-2-positiv bröstcancer medför en ökad risk för recidiv (återkomst) efter behandling jämfört med andra typer av bröstcancer. HER-2-positiv bröstcancer behandlas oftast med kirurgi, cellgifter, hormonterapi och skräddarsydd anti-HER-2-behandling. Denna behandlingsstrategi är effektiv och vanligtvis ses en total effekt efter tre till fyra månader. Därför var de engelska forskarna överraskade över att se en så tydlig effekt redan efter 11 dagar med kombinationsbehandling. 

Resultaten från studien banar väg för ytterligare forskning kring kombinationsbehandling med olika typer av anti-HER-2-läkemedel innan operation. Detta kan betyda att färre kvinnor kommer att behöva behandling med cellgifter, som är effektivt men medför många negativa biverkningar. 

 

Källor:

1. https://www.cancer.dk/brystkraeft-mammacancer/behandling-brystkraeft/behandling-her-2/
2. http://www.icr.ac.uk/news-archive/drug-combination-shrinks-her2-positive-breast-cancers-within-11-days
3. https://www.cancerfonden.se/om-cancer/om-brostcancer

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil