Artros - Kan brosket läka?

Artros - Kan brosket läka?

En ny Dansk studie har granskat läkningsförmågan hos led-brosket. Tyvärr var inte resultaten positiva.

Vad är artros?

Kroppen består av många sammankopplade ben av olika former och storlekar. Vissa är kopplade via rörliga leder, där benändarna är täckta med led-brosk, vilket är stötdämpande, de förhindrar benen från at slitas och minskar friktion under ledförflyttning. Detta brosk är ett viktigt skydd för benändelser som formar en del av leden. Om brosket inte är där, kommer benen gnugga direkt mot varandra och skada benvävnaden, därefter kommer personen känna en stark smärta.

Med ålder kommer de flesta personer drabbas av artros. Artros beror på en fortsatt förlust av led-brosk. Smärtan börjar när brosket blir tunt och ojämnt intill det försvinner helt. Samtidigt så blir led-kapseln tjockare, vilket gör att mer led vätska utvecklas och lederna sväller upp. De mest drabbade leder är knäleder, huvudleden av stortån, mitten och yttre leder i fingrarna.

 

En Dansk studie undersökte ledernas läkningsförmåga

Skadad vävnad kan ofta återuppbygga sig och därmed läka, om rätt behandling fås. En ny Dansk studie har dock visat att detta inte är fallet för led-brosk. Studien genomfördes i Danmark på 23 Danska patienter i åldrarna 18 till 76, varv 13 hade artros i knän och åtta hade riska knän.

Studien publicerades i en erkända Science Translational Medicine och visade att led-brosk förlorar deras förmåga att växa och återuppbygga sig när skelettet är fullt moget, oavsett om du har artros eller ej. Det innebär att skador som uppstått från arbete eller sportaktiviteter som skadar leder inte kan läka, tillskillnad av skador på ledband, ben eller muskler som kan återuppbygga sig genom att växa och skapa ny vävnad. Cellerna i braket har därmed förlorat förmågan att dela sig som de gjorde under barndomen, eftersom de har behövt anpassa sig till en förändrad situation. Dessa fynd överraskade forskarna bakom studien, som annars hade förväntat att skadade brosk celler kunde återuppbygga sig som muskler och benvävnad.

Därför finns det mindre positiva nyheter för många patienter som lider av artros. Det har oavsett vad gjort oss klokare på egenskaperna som led brosk har, vilket kan sannolikt bidra till förståelse av vilka behandlings metoder är relevanta i framtiden, när det gäller sjukdomar som artros. För närvarande finns det tyvärr ingen läkande behandling av artros, men ämnet är stort i forskarvärlden, eftersom antalet patienter ökar och möjligheterna är få. Däremot kommer de flesta patienter olyckligtvis fortsätta leva med sin daglig smärta.

 

Källor:

1) http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/slidgigt.htm

2) http://stm.sciencemag.org/content/8/346/346ra90

3) http://politiken.dk/viden/art5628677/Forskere-afliver-håbet-om-at-slidgigt-kan-kureres

Senaste hälsonyheterna

Alla hälsonyheter
Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil