Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes

Vad är diabetes typ 2?

Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som även kallas sockersjuka. Sjukdomen karaktäriseras av ett konstant förhöjt blodsocker. Det höga innehållet av socker (glukos) i blodet orsakas av brist på hormonet insulin, eller ökad insulin-resistans. Insulin är ett blodsockersänkande hormon som hjälper kroppens celler att absorbera socker från blodbanan, således att alla celler får tillräckligt med energi och blodsockernivån i blodet hålls inom normala gränser.  Förutom insulinbrist kännetecknas sjukdomen även av ökad resistans mot insulin, så kallad insulin-resistans. Detta medför en nedsatt effekt av insulin i muskel- och fettväv.

Till skillnad från diabetes typ 1 som oftast debuterar i barndomen uppstår diabetes typ 2 ofta efter 40 års ålder. Genomsnittsåldern för diagnosen diabetes typ 2 är 55 år. Av alla diabetiker i Sverige lider ca. 85% av denna typ av diabetes. Antalet typ 2-diabetiker har stigit konstant de senaste åren, och varje år diagnostiseras ca. 7 miljoner nya tillfällen av diabetes typ 2.

 

Vilka symtom ses vid diabetes typ 2?

Typ 2-diabetes debuterar ofta med diffusa symtom som exempelvis:

 • Trötthet
 • Håglöshet
   

I takt med att mängden och effekten av insulin ytterligare försämras kan du uppleva:

 • Törst
 • Behov för att kissa väldigt ofta
 • Viktminskning
 • Svampinfektion i könsorgan
 • Urinvägsinfektioner
 • Nedsatt känsel
 • Försämrad syn
 • Medvetslöshet – ses väldigt sällan

 

Vilka orsaker finns det till typ 2-diabetes?

Typ 2 diabetes orsakas av brist på insulin och/eller insulin-resistans. Ofta är utvecklingen associerad till personens livsstil och genetik. Övervikt, för lite motion och ohälsosam kost bidrar till utvecklingen av typ 2-diabetes. Detta beror på att alla tre faktorer har en direkt effekt på produktionen och effekten av insulin i kroppens celler.  

Ärftlighet spelar en viktig roll vid utvecklingen av sjukdomen, faktiskt mer än vid diabetes typ 1. Om båda dina föräldrar har diabetes typ 2 risken att du själv drabbas ca. 80%. Men det är framförallt livsstilsfaktorerna som är avgörande för om den genetiska sårbarheten kommer till uttryck eller ej.

 

Hur ställs diagnosen diabetes typ 2?

Vid misstanke om typ-2 diabetes mäter läkaren ditt blodtryck, lyssnar på ditt hjärta, samt undersöker dina fötter – för nedsatt känsel och eventuella sår. För att ställa diagnosen mäts blodsockret. Under fasta, t.ex. mellan frukost och lunch, bör blodsockret ligga under 7 mmol/L. Om ditt fastande blodsocker ligger över 7 mmol/L vid två eller flera mätningar kan läkaren ställa diagnosen diabetes. Om du dessutom är över 40 år, överviktig och har släktingar som lider av diabetes typ 2, finns det en stor sannolikhet för att det är typ 2-diabetes som du drabbats av.

Ett annat mått som används för att ställa diagnosen diabetes typ 2 är det så kallade långtidsblodsockret som mäts i blodet. Långtidsblodsockret, även kallat HbA1c, är en indikator för hur blodsockret varit under de senaste 2–3 månaderna. Referensvärdet för HbA1c är beroende av ålder, och bör vara mindre än 52 mmol/L om du är under 80 år, och mindre än 75 mmol/L om du är över 80 år.

För att undvika komplikationer i form av skador på nerver, njurar, ögon, hjärta och blodkärl bör blodsockret kontrolleras väldigt noggrant och ofta. Det rekommenderas att du själv som diabetiker lär dig att reglera och kontrollera ditt blodsocker.  Det finns olika riktlinjer för hur högt och lågt blodsockret bör ligga, beroende av din ålder.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid diabetes typ 2?

Det finns många olika sätt att reglera och kontrollera blodsockret. Kombinationen av koständring, viktminskning och ökad motion har visat sig vara den mest effektiva behandlingen mot typ 2-diabetes.

Kosten bör bestå av långsamma kolhydrater, magert kött och mejeriprodukter, omättade fettsyror, och många grönsaker. Dessutom bör du reducera ditt dagliga energiintag för att lyckas med din önskade viktminskning. Motion är viktigt för att minska i vikt, eftersom det hjälper kroppen att förbränna energi och öka energibehovet. Dessutom kan motion bidra till att sänka blodsockernivån. Därutöver bör du sluta röka (om du röker) och reducera mängden alkohol. Sammanfattningsvis handlar det om att ändra din livsstil för att leva mer hälsosamt. Detta betyder en ändring av alla KRAM-faktorer (Kost, Rökning, Alkohol, Motion).

Det finns många olika läkemedel mot diabetes, med de flesta behandlingsplaner innebär dagliga injektioner av insulin – med hjälp av en insulinspruta. Men majoriteten av alla tillfällen av diabetes typ 2 kan behandlas effektivt enbart med hälsosam och varierad kost i kombination med regelbunden motion och viktminskning.  

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil