Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes

Vad är diabetes typ 1?

Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som även kallas sockersjuka. Sjukdomen är karaktäriserad vid en konstant hög sockerkoncentration i blodet. Socker är ett annat namn för glukos. Det höga innehållet av socker i blodet orsakas av brist på hormonet insulin. Insulin är ett blodsockersänkande hormon som hjälper kroppens celler att uppta socker från blodet.

De flesta människor som lider av diabetes typ 1 har blivit diagnosticerade med sjukdomen innan de fyllt 40 år. Diabetes är en vanligt förekommande sjukdom, och okontrollerad diabetes kan leda till allvarliga komplikationer som t.ex. hjärt-kärlsjukdomar.

 

Vilka symtom ses vid typ 1-diabetes?

Typ 1-diabetiker upplever ofta flera symtom vid sjukdomsdebut, och dessa involverar:

  • Törst
  • Ökat behov för att kissa
  • Viktminskning
  • Synrubbningar och suddig syn
  • Ändrad känsel
  • Trötthet
  • Mättnadskänsla
  • Lukt av aceton från munnen

Vid mycket höga koncentrationer av socker i blodet kan kroppen utveckla ett tillstånd som kallas ketoacidos. När kroppen utsätts för ketoacidos börjar den att hyperventilera och utandningsluften börjar lukta aceton (nagellacksborttagning). I blodet visar sig ketoacidos vid att pH-värdet sjunker (blir surare). Om en diabetiker som håller på att utveckla ketoacidos inte snabbt får den rätta behandlingen kan tillståndet leda till medvetslöshet och koma. Ketoacidos och långvariga perioder av allt för högt blodsocker kan resultera i följdsjukdomar och skador på blodkärlen i kroppen. Därför är det extremt viktigt att kontrollera blodsockernivån, och hålla den på en konstant och acceptabel nivå.

 

Vilka orsaker finns det till utvecklingen av diabetes typ-1?

En av kroppens viktigaste energikällor är socker. För att kroppens celler ska kunna tillgodogöra sig av sockret, måste det först transporteras in i cellerna. Transporten sker lättast med hjälp av hormonet insulin, som fungerar likt en nyckel som gör cellerna kan öppna sina transportkanaler och därmed absorbera sockret. En person som lider av typ 1-diabetes saknar insulinproducerande celler, som normalt finns i bukspottkörteln. Orsaken till denna avsaknad/brist är ofta av autoimmun karaktär – d.v.s. att kroppens eget immunförsvar felaktigt angriper och eliminerar insulinproducerande celler, vilket medför att det inte längre är möjligt för kroppen att producera insulin.

Den bakomliggande orsaken till utvecklingen av diabetes typ 1 kan vara genetisk disposition. Förekomsten av vissa proteiner på cellernas utsida kan öka risken att utveckla diabetes typ 1: från 0,5% som ses hos normalbefolkningen, till 6-12% hos de genetiskt disponerade. Vävstypen ärvs från föräldrarna, vilket betyder att om båda föräldrarna har typ 1-diabetes, ökar risken för att barnet ska utveckla sjukdomen med upp till 20%. En annan orsak till sjukdomsutvecklingen menas vara infektion p.g.a. ett tarmvirus under graviditeten.

 

Hur ställs diagnosen?

Typ 1 diabetes kan diagnosticeras genom ett blodprov. När det kan påvisas ett blodsocker som är högre än 7,0 mmol/L i fastande tillstånd, och/eller högre än 12,2 mmol/L om du inte har fastat, kan läkaren med säkerhet ställa diagnosen diabetes. Ett annat värde som kan mätas i blodet är HbA1c som säger något om hur blodsockernivån varit de senaste 2–3 månaderna.  Normalvärden för HbA1c är under 48 mmol.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid diabetes typ 1?

Typ 1-diabetes behandlas ofta genom goda kost- och livsstilsråd. Det viktigaste är att du som nybliven diabetiker lär dig hur du bäst reglerar ditt blodsocker, samt hur du använder en insulinspruta. Du bör äta mat med ett lågt GI-värde (glykemiskt index) och vara fysiskt aktiv minst en gång om dagen. Fysisk träning sänker blodsockret, och sockerrik mat höjer det. Dessutom rekommenderas totalt rökstopp, om du är rökare.

Insulin finns i två olika former: et långtidsverkande insulin, som kan jämföras med den basala mängd insulin som en kropp behöver under ett dygn, och ett korttidsverkande insulin som kan tas i samband med måltider och justeras efter mängden kolhydrater i maten. Snabba kolhydrater får blodsockret snabbt att stiga, och därefter snabbt att falla, d.v.s. de har ett stort inflytande på blodsockret.

Eftersom diabetes typ 1 är en sjukdom som orsakas av att kroppen felaktigt nedbryter bukspottkörtelns celler, finns det inget som kan förebygga utvecklingen av sjukdomen. Om du har fått diagnosen diabetes är det viktigt att du följer en hälsosam kost- och livsstilsplan, samt att du regelbundet går till kontroller hos en läkare, ögonläkare och fotspecialist. Detta är viktigt för att undvika följdsjukdomar till diabetes såsom synskador, fotsår, nervskador, och hjärt-kärlsjukdomar.

För att undvika komplikationer som t.ex. skador av njurar, nerver, ägon, hjärta, hjärna och blodkärl bör du vara väldigt noga med att reglera och kontrollera ditt blodsocker. Det finns riktlinjer för vilka referensvärden som ditt blodsocker bör ligga inom, beroende av din ålder.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil