Sömnbrist

Sömnbrist

Vad är sömnbrist?

Sömnbrist uppstår när en person sover mindre än han/hon behöver för att känna sig vaken och alert. Behovet för sömn varierar kraftigt, eftersom vissa människor har ett större sömnbehov än andra. Exempelvis behöver äldre människor mindre sömn än unga människor, vilket betyder att äldre människor är mer motståndskraftiga mot sömnbrist och yngre människor är mer sårbara.


Enligt The National Sleep Foundations sömnrekommendationer från år 2015 bör vi sova följande antal timmar per natt:

 • Nyfödda (0-3 månader): 14-17 timmar
 • Spädbarn (4-11 månader): 12-15 timmar
 • Småbarn (1-2 år): 11-14 timmar
 • Dagisbarn (3-5 år): 10-13 timmar
 • Unga barn (6-13 år): 9-11 timmar
 • Tonåringar (14-17 år): 8-10 timmar
 • Vuxna (18-64 år): 7-9 timmar
 • Äldre vuxna (65+): 7-8 timmar

 

Vilka symtom ses vid sömnbrist?

Sömnbrist kan ge följande symtom:

 • Humörsvängningar
 • Trötthet
 • Irritabilitet
 • Glömska
 • Koncentrationsbesvär
 • Brist på intresse och motivation
 • Nedsatt sexlust
   

Efter att ha varit vaken i ca. 16 timmar börjar kroppen spontant att försöka göra sig redo på att sova. Om sömnen motarbetas kommer hjärnan så småningom att uppnå sömn genom korta sömnanfall (du slumrar till, och har svårt att hålla dig vaken). Detta är kroppens naturliga försvarsmekanism mot sömnbrist.

Sömnanfallen kan inte kontrolleras och medan du slumrar till kan du inte uppfatta stimuli från omvärlden. Ögonen förblir ofta öppna under ett kort sömnanfall, utan att ögonen registrerar vad de ser. Sömnanfallen kan uppstå närsomhelst, om du drabbats av sömnbrist. Detta kan medföra katastrofala konsekvenser för personer som t.ex. arbetar med tunga maskiner, eller som chaufförer. De riskerar att skada sig själv och andra människor om de plötsligt slumrar till på jobbet.

De korta sömnanfallen upphör inte förrän kroppen får lov att somna och sova igen sömnbristen. Ju längre tid du försöker att vara vaken, desto svårare blir det att hålla dig vaken och sömnanfallen blir fler och fler. Efter 48 timmar utan sömn är det nästan omöjligt att hålla dig vaken, tack vare kroppens inbyggda försvarsmekanismer mot sömnbrist.

 

Vilka komplikationer ses vid sömnbrist?

Sömnbrist nedsätter funktionen i den del av hjärnan som kontrollerar handlingar och beslutstagande (prefrontal cortex), vilket gör det svårt att samarbeta med den del av hjärnan som styr känslor (amygdala). Således kan sömnbrist leda till onormala känslomässiga reaktioner och handlingar. Sömn anses också vara nödvändigt för optimal inlärning. När hjärnan inte får tillräckligt med sömn har den svårt att koncentrera sig och lagra ny information.

Om du håller dig vaken en hel natt, eller sover på tok för lite under en längre tid, kommer kroppen att sluta producera hormoner som behövs för att reglera växt och aptit. Istället kommer kroppen att producera stresshormoner som t.ex. noradrenalin och kortisol. Sömnbrist nedsätter dessutom kroppens naturliga immunförsvar, vilket ökar risken för att utveckla kroniska medicinska problem.

Människor som lider av sömnbrist känner sig ofta värdelösa, otillräckliga, lättretliga och maktlösa. De har ofta dåligt självförtroende, är konstant trötta och lider av koncentrationssvårigheter, vilket kan leda till problem på jobbet som i sin tur kan leda till konflikter med kollegor, och nedsatt livskvalitet. Många av dessa symtom på sömnbrist kvarstår trots koffein och andra uppiggande aktiviteter.

Därutöver visar forskning att människor som lider av sömnbrist har en större risk att drabbas av en depression, ångest eller paranoia. Forskning visar även att sömnbrist kan medföra övervikt hos barn och vuxna. Det finns resultat som visar att för varje timme som din nattsömn reduceras ses en viktökning på 0,35 kg. Viktökningen kan senare leda till högt blodtryck, diabetes, fetma, och hjärt-kärlsjukdomar, hos personer som lider av sömnbrist.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid sömnbrist?

Eftersom sömnbrist har många negativa konsekvenser för hälsan och livskvaliteten är det väldigt viktigt att du får tillräckligt med sömn. Den goda nyheten är att de flesta negativa biverkningar av sömnbrist försvinner om du lär dig att sova tillräckligt och därmed uppfyller ditt individuella sömnbehov. Behandlingen av sömnbrist är att lyssna på din kropp - sova extra länge om du känner att du inte fått tillräckligt med sömn eller upplever någon av ovanstående symtom, och undvika perioder av sömnunderskott.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil