Skrumplever (levercirros)

Skrumplever (levercirros)

Vad är skrumplever?

Levercirros innebär att levercellerna (hepatocyterna) börjat ersättas av ärrväv på grund av långvarig leverskada. Leverskadan är irreversibla och kan uppstå som som följd av exempelvis långvarig infektion, giftig medicin eller alkoholmissbruk. Sjukdomsprocessen kommer smygande över flera år och upptäcks ofta i form av leversvikt. Levercirros resulterar i nedsatt leverfunktion, vilket kan vara livshotande. Sjukdomen obotlig, men kan leverskadan kan stoppas om tillståndet upptäcks tidigt.

 

Vilka symptom ses vid levercirros?

Det finns en stor variation i symtomen på levercirros. Exempel på symtom:

  • Allmän sjukdomskänsla; trötthet, aptitlöshet, initiativlöshet och minskad sexlust.
  • Reducerad kognitiv funktion; dåligt minne och beteendeförändring
  • Förvirring, sömnsvårigheter och i svåra fall medvetslöshet och koma.
  • Vätskeansamling i buken
  • Gulfärgning av hud och ögon (ikterus)
  • Mörk urin, ljus avföring

 

Vilka orsaker finns det till skrumplever?

Den bakomliggande orsaken till levercirros är långvarig skada på levercellerna, vilket resulterar i ärrbildning och nedsatt leverfunktion. Skadan kan bl.a. uppstå på grund av kronisk leverinflammation (hepatit B/C), alkoholmissbruk, eller på grund av förgiftning i levern. Ett stort intag av alkohol leder till ansamling av fett i levern. Alkoholmissbruk står för majoriteten av alla fall av skrumplever i Sverige. Fett kan även ackumuleras i levern som en följd av övervikt, diabetes, högt kolesterolvärde, högt blodtryck och metaboliska sjukdomar. Dessutom kan levercirros orsakas av viral hepatit, oftast orsakade av hepatit B eller C, som smittar via blodet.

I början av sjukdomsutvecklingen finns det fler friska än sjuka leverceller i levern. Levercellerna klarar således att utföra livsviktiga funktioner, trots inflammationen. Om sjukdomen inte upptäcks och behandlas i tid kan kroppen inte längre kompensera för förlusten av funktionella leverceller. Detta innebär att levern inte längre kan rena blodet från giftiga ämnen, producera livsviktiga proteiner och hormoner, koagulationsfaktorer m.m. Med tiden kan huden och ögonen färgas gula (gulsot).  

När levercellerna ersatts med ärrvävnad och fett blir den hård, kompakt och växer i storlek. Detta kan resultera i att den stora mängd blod som kommer från tarmarna utsätts för ett stort motstånd, vilket gör att blodet inte kan strömma igenom levern eller rensas från farliga avfallsämnen. Det stora motståndet leder till ett ökat tryck i blodkärlen och kan orsaka vätskeansamling i buken, bröstkorgen och benen. Ultimativt kan det uppstå blödningar i buken eller i matstrupen. 

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid levercirros?

Tyvärr finns det ännu ingen kurativ behandling för levercirros. Behandlingen strävar istället mot korrigering av den bakomliggande orsaken till sjukdomen, för att stoppa ytterligare försämring av tillståndet. Behandlingen kommer således att variera beroende på orsaken till leverskadan, t.ex. alkoholmissbruk, viral infektion eller annan sjukdom som diabetes. Oavsett sjukdomsgrad rekommenderas en kraftigt reducerad alkoholkonsumtion. Vätskeansamlingen i kroppen kan behandlas med salt-restriktion i kosten, diuretika och dränage. I vissa svåra fall av levercirros är en levertransplantation det enda behandlingsalternativet.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil