Schizofreni

Schizofreni

Vad är schizofreni?

Schizofreni är en psykisk sjukdom som påverkar tankar och känslor, vilket ofta innebär att verklighet och fantasi blandas ihop. Sjukdomen debuterar oftast i 10–15-års åldern och är vanligare hos män än hos kvinnor. I Sverige lider cirka 60,000 människor av schizofreni.

 

Vilka symtom ses vid schizofreni?

Typiska symptom på schizofreni kan vara:

 • Oförmåga att skilja på verklighet och fantasi.
 • Hallucinationer: Se, höra eller känna saker som egentligen inte existerar. Vid schizofreni är det vanligt att höra röster som kommenterar och försöker styra dig och dina handlingar.
 • Vanföreställningar: tro på påhittade situationer, trots att de är orimliga. Till exempel kan man sig vara förföljd av onda makter.
 • Beteendeförändringar; minskad lust att vara tillsammans med andra människor eller träffa nya människor. Klarar inte längre att följa oskrivna sociala regler.
 • Nedsatt energi; överdriven trötthet. Orkar inte utföra vardagssysslor.
 • Brist på intresse: inte längre vilja delta i fritidsintressen. Börjar att isolera sig från sociala aktiviteter. Blir allt mer tyst och tillbakadragen.
 • Språkproblem: kan inte tala sammanhängande och/eller i begripliga meningar. Förmår inte att uttrycka sig korrekt och får ett försämrat ordförråd.

 

Vilka orsaker finns det till schizofreni?

Orsaken till schizofreni är ännu inte fullt klarlagd. Men faktorer som t.ex. arv och miljö kan öka risken för utvecklingen av sjukdomen. Sjukdomen har en ärftlig komponent, d.v.s. att om någon i din närmaste familj har - eller har haft - sjukdomen, har du en ökad risk att själv utveckla sjukdomen.

Det finns en teori om att sjukdomen orsakas av en störning hjärnans utveckling som börjar tidigt i livet - kanske redan hos fostret. Denna utvecklingsstörning anses kunna medföra en ökad sårbarhet. Om en sårbar person utsätts för psykisk stress under hjärnans mognadsprocess under puberteten kan han/hon riskera att utveckla en psykisk sjukdom, som t.ex. schizofreni.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid schizofreni?

Schizofreni kan behandlas, men det kräver att den drabbade förstår att han/hon har ett problem, och aktivt söker professionell hjälp. Behandlingen av schizofreni delas in i tre delar:

Antipsykotiska läkemedel: Dessa läkemedel blockerar signalsubstansen dopamin i hjärnan. Överproduktion av dopamin i hjärnan är associerat med schizofreni. Medicineringen har tyvärr för närvarande har många biverkningar. Dessa kan vara:

 • Inre oro
 • Muskelstelhet
 • Muskelkramper
 • Ofrivilliga rörelser
 • Viktökning
 • Högt blodtryck
 • Diabetes

Samtalsterapi: Denna behandling går ut på att, i samråd med en psykiater, öka personens självkänsla och självförtroende. För att optimera effekten av behandlingen är familjen ofta involverad i samtalsterapin.

Socialpsykiatriska åtgärder: den drabbade tränas i sociala färdigheter, samt får en ökad förståelse av sjukdomen. Detta sker till exempel i form av undervisning i psykiska sjukdomar, tillsammans med andra människor som också lider av psykiska sjukdomar.

Schizofreni är en psykisk sjukdom som ofta kräver långvarig behandling - men det är möjligt att bli helt frisk från sjukdomen!  

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil