Psoriasis

Psoriasis

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en autoimmun hudsjukdom som manifesterar sig i form av fläckvisa områden med röd, torr och fjällande hud. Psoriasis uppstår p.g.a. en inflammatorisk process i huden. De torra hudområdena kan uppstå överallt på kroppen, men vissa ställen är mer utsatta än andra, och de varierar i utseende. Sjukdomen debuterar oftast i åldrarna 15-30, och ca. 2-3% av Sveriges befolkning lider av psoriasis. Psoriasis är associerat med flera andra sjukdomar som t.ex. diabetes, artrit, hjärtsjukdomar och depression.

 

Vilka symptom ses vid psoriasis?

Psoriasis karaktäriseras av röda och torra hudområden (plack), som kan vara täckta av ett vitt lager av döda hudceller. Utslagen kan även fjälla och i vissa fall klia. När den inflammerade huden spricker kan det uppstå små sår som kan blöda, detta ses ofta vid plack-psoriasis. Typiskt drabbas huden omkring armbågar och knän, men psoriasis kan uppstå överallt på kroppen. I vissa fall kan sjukdomen sprida sig och täcka nästan hela kroppen.

Sjukdomsintensiteten varierar, vilket betyder att utslagen kommer i vågor; således att huden i vissa perioder kan vara helt symptomfri, medan den i andra perioder kan vara präglad av kraftigt invalidiserande hudutslag. Psoriasis är en kronisk sjukdom, och därför kan sjukdomen blossa upp på nytt även efter långa perioder utan symptom.

 

Vilka orsaker finns det till psoriasis?

Orsaken till att personer utvecklar psoriasis är ännu inte fullt klarlagd. Forskare har dock kommit fram till att det är immunförsvaret - i kombination med genetik - som spelar en viktig roll för utvecklingen av sjukdomen.

Hudcellerna hos personer som lider av psoriasis växer med onormalt snabb hastighet, vilket resulterar i de karaktäristiska röda, torra och fjällande hudutslagen. Andra utlösande faktorer till den snabba celldelningen kan vara stress, överdriven alkoholkonsumtion, vissa mediciner och sår i huden.

Psoriasis förekommer lika ofta hos män som hos kvinnor, och debuterar oftast i åldrarna 15–30 år. Hos vissa personer uppstår hudsjukdomen redan i barndomen - ungefär 10–15 % av alla tillfällen av psoriasis uppstår innan 10-års ålder. Även om utslagen kan se otäcka och inflammerade ut, är de varken smittsamma eller infekterade.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det till psoriasis?

Psoriasis kan uppstå överallt på kroppen – även på ögonlock, läppar, händer, hårbotten, m.m. Eftersom huden varierar i tjocklek och cellinnehåll på olika ställen på kroppen, måste behandlingen anpassas efter de hudområden som drabbats.

Utöver utslagens lokalisering, är sjukdomsgraden en viktig faktor vid behandlingen av psoriasis. Psoriasis delas in i tre svårighetsgrader: mild, moderat och svår. Svårighetsgraden bestäms efter hur mycket av kroppens yta som drabbas av utslag, samt i hur stor utsträckning som hudsjukdomen påverkar livskvaliteten. Exempelvis kan utslag på händer, fötter, eller i ansiktet vara ytterst invalidiserande, även om de bara täcker ca. 1–2% av kroppens totala hudyta.

Lokalbehandling med hudsalva eller hudkräm används ofta när sjukdomen är avgränsad till ett specifikt område på kroppen.  Om utslagen täcker stora hudytor, och därmed har en stor negativ effekt på livskvaliteten, kan psoriasis istället behandlas med starkare medicin i tablettform.  Därutöver kan saltvattenbad, solljus och tjära lindra hudutslagen. Tjäran kan smörjas på den drabbade huden, eller fås som schampo på apoteket.

 

Utveckling av psoriasisartrit

Ungefär 11% av alla som lider av psoriasis blir även samtidigt diagnosticerade med psoriasisartrit. Därutöver räknar man med att ca. 30% av alla som lider av psoriasis förr eller senare utvecklar psoriasisartrit.

Psoriasisartrit visar sig med svullnad och stelhet i och omkring lederna. Dessutom kan sjukdomen manifestera sig med nagelförändringar, och extrem trötthet. Psoriasisartrit kan ofta gå obemärkt i flera år innan den diagnosticeras. Det är särskilt svårt att upptäcka de ovan nämnda symtom under de symptomfria perioderna av psoriasis. Detta beror på att de två tillstånden ofta blossar upp – och trappas ned – samtidigt. Den sena upptäckten är ett problem, eftersom tidig och aggressiv behandling är essentiellt för att förebygga permanenta ledskador vid psoriasisartrit.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil