Prediabetes

Prediabetes

Vad är prediabetes?

Riktigt många människor lider av diabetes typ 2. Denna typ av diabetes är ofta associerad med övervikt, ohälsosamma kostvanor och för lite motion. Dessutom finns det en ärftlig komponent vid utvecklingen av sjukdomen. Orsaken till diabetes typ 2 är nedsatt insulinproduktion och/eller ökad insulinresistans. Insulin är ett hormon som hjälper kroppens celler att absorbera socker (glukos) från blodet, och sänker därmed sockernivån i blodet.

Prediabetes är ett förstadium till typ 2-diabetes som påverkar många människor, och ökar risken att utveckla diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Ca. 90% av alla som lider av prediabetes är ovetande om deras situation. För att undvika utveckling av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar krävs ofta rejäla livsstilsändringar, vilket är svårt att genomföra när bara ett fåtal vet att de har prediabetes.

Ibland omtalas sjukdomen som nedsatt glukostolerans eller konstant lätt förhöjt blodsocker. Prediabetes är ett tillstånd där blodsockret således är lite högre än normalt, men inte så högt att det kan klassificeras som diabetes typ 2. Data tyder på att ca. 30–40% av patienter med prediabetes kommer att utveckla diabetes inom 3,5 år. Diabetes är svårare att behandla än prediabetes, samt ökar risken för komplikationer i form av nerv- och organskador.

 

Vilka symtom ses vid diabetes?

Eftersom det inte finns några tydliga symtom på prediabetes, upptäcks tillståndet ofta för sent. För att bli diagnostiserad med prediabetes ska du undersökas av en läkare. Följande riskfaktorer är associerade med prediabetes:

  • Övervikt eller fetma
  • För lite motion
  • Förälder eller syskon med diabetes typ 2
  • Ålder över 45 år
  • Tidigare graviditetsdiabetes
  • Manligt kön

Det finns ett test (på engelska) som du kan utföra för att undersöka din risk att drabbas av prediabetes och typ 2-diabetes. Se följande länk: www.DoIHavePrediabetes.org. På samma hemsida kan du även få tips och råd för en mer hälsosam livsstil.

 

Vilka orsaker finns det till prediabetes?

Den specifika orsaken till prediabetes är ännu okänd. Men forskning har visat att både miljö och genetik spelar viktiga roller. Det finns således vissa gener som misstänks kunna disponera till utvecklingen av prediabetes. En ohälsosam livsstil med för lite fysisk aktivitet, ett högt dagligt kaloriintag och övervikt (särskilt bukfetma) är associerat med prediabetes.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid prediabetes?

Prediabetes kan ofta behandlas innan tillståndet vidareutvecklas till diabetes typ 2. Välbehandlad prediabetes betyder att din blodsockernivå ligger inom det rekommenderade normalområdet.

Det finns flera olika sätt att behandla prediabetes, och alla involverar livsstilsändringar med fokus på KRAM-faktorer (Kost, Rökning, Motion och Alkohol). Detta innebär viktminskning och viktkontroll, regelbunden motion (minst 2,5 timmar per vecka), hälsosam och varierad kost, samt rökstopp och minskad alkoholkonsumtion.  

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil