Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinson sjukdom är en nervsjukdom som oftast innebär skakningar i händerna i vila, stela muskler och nedsatt rörelseförmåga. Sjukdomen utvecklas oftast hos personer över 55 år. Idag finns det medicin som kan lindra symtomen, men det finns ännu ingen kurativ behandling.

I Sverige drabbas ca. 1% av befolkningen av Parkinsons sjukdom. Sjukdomen utvecklar sig långsamt över flera år, och symtomen förvärras i takt med framskridandet av sjukdomen.

Utvecklingen av sjukdomen orsakas av destruktion av de nervceller i hjärnan som producerar dopamin. Dopamin är ett signalämne som bland annat bidrar till inlärning, minne och kontroll av rörelser. 

 

Vilka symtom ses vi Parkinson sjukdom?

Vid Parkinsons sjukdom ses brist på dopamin i hjärnan, och detta kan medföra följande symtom:

  • Skakningar i vila, kallat tremor
  • Stela muskler, oftast i armar och händer
  • Nedsatt rörelsehastighet, kallat hypokinesi
  • Reducerad ansiktsmimik
  • Kortare steg vid gång
  • Balansproblem och ökad tendens till att falla

 

Vilka orsaker finns det till Parkinsons sjukdom?

Orsaken till varför de dopaminproducerande nervcellerna försvagas eller destrueras är ännu osäker. Forskning tyder på att faktorer som genetik, virusinfektioner, giftämnen och fria radikaler i hjärnan kan ha en betydelse för utvecklingen av sjukdomen. En viss typ av medicin som används mot psykoser kan ge Parkinson-liknande symtom, men kan inte framkalla sjukdomen. Diagnosen Parkinsons sjukdom ställs vid förekomst av ovanstående symtom, samt efter en grundlig neurologisk undersökning hos en läkare.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid Parkinsons sjukdom?

Behandlingen beror på sjukdomens svårighetsgrad, och bestäms och kontrolleras av en läkare. Syftet med behandlingen är att bromsa sjukdomsutvecklingen och lindra symtomen. Det finns ännu ingen kurerande behandling mot Parkinsons sjukdom.  

Sjukgymnastik är grundpelaren vid Parkinsons sjukdom. Träningen suppleras med medicin när symtomen konstant påverkar personens vardag negativt.  Den medicinska behandlingen ökar mängden dopamin i hjärnan, vilket personer med Parkinsons sjukdom har brist på.

Vid särskilt framskridna fall av Parkinsons sjukdom kan ett kirurgiskt ingrepp kallat DBS (Deep Brain Stimulation) lindra symtomen. DBS innebär implantat av elektroder, som stimulerar hjärnan.

Sjukdomsutvecklingen och symtomen varierar kraftigt från individ till individ. De flesta människor som drabbas av sjukdomen kan leva ett normalt liv, medan andra drabbas av betydligt nedsatt rörelseförmåga och konstanta skakningar i vila. Det är fortfarande ovisst varför denna typ av individuella variation existerar.  Det enda som forskarna vet med säkerhet är att rutiner i vardagen, såsom fasta mat-, tränings-, och sovvanor, kan lindra symtomen.

Vid svåra fall av Parkinsons sjukdom kan du behöva extra hjälp i hemmet, samt daglig träning med en sjukgymnast. Det är viktigt att du informerar dina nära och kära om din sjukdom så de kan hjälpa dig att bibehålla livskvaliteten, trots sjukdomen.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil