Övervikt

Övervikt

Vad är övervikt?

Enligt World Health Organization (WHO) definieras övervikt och fetma som onormal eller överdriven fettansamling, som kan försämra hälsan. Fetma ökar risken för hälsoproblem och kan reducera den förväntade livslängden. Antalet personer som lider av fetma har mer än fördubblats sedan 1980 och anses vara en av de allvarligaste hälsoproblem i världen under 2000-talet.

 

BMI
Body Mass Index (BMI) är en simpel internationellt erkänd formel som används för att klassificera övervikt och fetma hos vuxna. BMI jämför lång med vikt och kan beräknas genom att dividera personens vikt i kg med längden i kvadrat (kg/m2). BMI är ett enkelt och användbart mått för att klassificera övervikt. Men det är viktigt att veta att BMI inte kan skilja på fett- och muskelmassa, vilket betyder att du exempelvis kan klassificeras som överviktig trots att du är smal och vältränad, om du samtidigt har stora muskler. Detta beror på att muskel väger mer än fett.

Enligt WHO:s definition anses en person med ett BMI på 25–29,9 att vara överviktig. Normalvikt klassificeras som ett BMI mellan 18,5–24,9, och fetma som ett BMI över 30.

 

Följdsjukdomar

BMI på 25 och däröver ökar risken för en rad olika sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, sömnapné, cancer och muskel- och ledsjukdomar som t.ex. artros och artrit. Risken för dessa sjukdomar stiger ju högre ditt BMI är. Viktminskning hos överviktiga kan således minska risken att drabbas av ovanstående sjukdomar.

Ett konkret exempel på en överviktsrelaterad sjukdom är artros. Den tunga kroppsvikten påverkar de viktbärande lederna i kroppen och leder till irreversibelt slitage, särskilt knälederna drabbas värst. Undersökningar har visat att knäartros är 4–5 gånger vanligare hos överviktiga människor än hos normalviktiga. Viktminskning är därför ofta den första och viktigaste behandlingen mot artros.

 

Vilka orsaker finns det till övervikt?

Övervikt orsakas oftast av en obalans mellan energiintag och energiförbränning, där överskottet av kalorier lagras som fett. Ohälsosam och överdriven konsumtion av matvaror i kombination med låg aktivitetsnivå leder till ett överskott av energi, vilket på sikt leder till övervikt. Dessutom finns det vissa läkemedel som kan resultera i oönskad viktökning.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid övervikt?

Övervikt kan förebyggas hos de flesta människor, om balansen mellan intag och förbränning av energi återupprättas. Genom att minska energiintaget och öka mängden fysisk aktivitet ändras denna obalans, vilket leder till viktminskning. Livsstilsförändringar är ledordet vid övervikt: mer fysisk aktivitet och mer hälsosamma matvanor och goda sömnvanor kan göra underverk! Dessutom kan det vara fördelaktigt att minska stressen i din vardag, eftersom stress kan leda till oönskad viktökning.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil