Muncancer

Muncancer

Vad är muncancer?

Muncancer betyder att du drabbats av en ondartad (malign) knuta i munnens slemhinna. Knutan består av celler som är annorlunda jämfört med vanliga celler, eftersom de kan dela sig snabbt och okontrollerat, samt växa in i andra organ. Både män och kvinnor kan drabbas av muncancer, men fler män än kvinnor får muncancer. Denna typ av cancer debuterar nästan aldrig före 35 års ålder. Varje år drabbas ca. 200 män och ca. 120 kvinnor muncancer.  

 

Vilka symtom ses vid muncancer?

Många av dem som drabbas av muncancer upplever få eller inga symtom. De vanligaste symtom på muncancer är:

  • Sår i munnen eller på läpparna som inte läker
  • Knutor i munslemhinnan
  • Smärta i munnen
  • Svårigheter att äta
  • Svullna luftkörtlar på halsen

Oftast utvecklas knutorna på tungan eller under tungan i munnen, men de kan även uppstå på insidan av läpparna eller insidan av kinden. Om du upplever ovanstående symtom, som inte försvinner ett förbättras inom ett par veckor, bör du kontakta din närmaste vårdcentral för att bli undersökt. Ju snabbare cancern upptäcks, desto bättre är prognosen.

 

Vilka orsaker finns det till muncancer?

Cancer uppstår på grund av flera olika kända och okända faktorer. När en cell delar sig för att bilda två identiska kopior, kan det uppstå en spontan ändring i arvsmassan (DNA) som finns inuti cellkärnan. Små spontana mutationer betyder oftast inte så mycket för cellens utseende och funktion. Men med åldern uppstår det fler och fler mutationer, som tillsammans kan medföra att cellen ändras till en ondartad cancercell. Cancerceller växer ohämmat och kan sprida sig till andra vävnader i kroppen.

Dessa ändringar (mutationer) kan även uppstå vid exponering för olika cancerframkallande faktorer. Forskare har hittat associationer mellan muncancer och dålig munhygien, rökning, alkohol, HPV-virus, och asbest. Muncancer uppstår väldigt sällan hos personer som aldrig rökt cigaretter. Det är faktiskt vetenskapligt bevisat att risken för att drabbas av muncancer ökar med antalet cigaretter – ju fler cigaretter du har rökt, desto större är din risk att utveckla muncancer. Det samma gäller för tobak från cigarrer och pipa, samt för alkohol och asbest. Den skadliga effekten förstärks om tobaken kombineras med alkohol. Men lyckligtvis kan frukt och grönt minska risken att drabbas av muncancer, tack vare innehållet av karotenoider. God munhälsa kan även förebygga muncancer.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid muncancer?

Muncancer behandlas oftast med strålbehandling och/eller operation. Denna typ av cancer sprider sig sällan längre än till halsens lymfkörtlar, vilket betyder goda möjligheter för att bli botad. Vissa personer kan uppleva biverkningar av strålningen i form av bl.a. muntorrhet, heshet, och ändrat smaksinne, men det långt ifrån alla som upplever dessa biverkningar. Idag finns det effektiv medicin som kan lindra/motverka eventuella biverkningar. 

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil