Migrän

Migrän

Vad är migrän?

Migrän er akut och kraftig huvudvärk som kan uppstå av flera olika orsaker. Huvudvärken varar oftast mellan ca. 4 timmar och 3 dygn.  Migrän är dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män – ca. var femte kvinna lider av migrän, medan bara ca. var tionde man lider av tillståndet.

 

Vilka symtom ses vid migrän?

Huvudvärken är sprängande och dunkande, och är oftast lokaliserad till ena sidan av huvudet.

Migrän delas in i två kategorier; migrän med aura och migrän utan aura.

  • Migrän utan aura är kraftig, dunkande huvudvärk som oftast påverkar ena sidan av huvudet. Tillståndet involverar ofta även illamående och eventuellt kräkningar på grund av smärtan, samt överkänslighet mot ljus. Migrän utan aura kan uppstå som följd av spänningshuvudvärk och förvärras vid fysisk ansträngning.
  • Migrän med aura kan vara mild till svår, och börjar alltid med en så kallad aura. Aura er ett kortvarigt tillstånd som påverkar syn, känsel och talförmåga. Dubbelseende, suddig/flimrande syn, domnande/stickande känsla omkring munnen eller i armarna, och talsvårigheter är vanliga tecken på aura. Ordet migrän kommer faktiskt från ordet ”att migrera”, vilket syftar till att symtomen kan flytta sig till olika delar av kroppen. Aura-symtomen utvecklas normalt över 5–20 minuter, och varar sällan i över 60 minuter. Mellan migränanfallen ses inga symtom.

 

Vilka orsaker finns det till migrän?

Migrän med och utan aura anses vara ärftligt eftersom personer som har minst en nära släkting som lider av migrän har fyra gånger så stor risk att själv utveckla migrän, jämfört med normalbefolkningen. Miljö och omgivning spelar även en viktig roll. Vad som utlöser en migränattack är ännu oklart, men flera olika saker misstänks kunna provocera ett anfall som exempelvis choklad, citrusfrukter och rödvin. Dessutom kan stress, sömnbrist, hunger och menstruation medföra en ökad risk för migränanfall.

Forskare har upptäckt att hjärnans blodkärl drar ihop sig under aurafasen, och vidgas under anfallsfasen, hos personer som lider av migrän med aura.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid migrän?

Huvudvärken som uppstår under ett migränanfall kan behandlas med läkemedel som innehåller paracetamol eller acetylsalicylsyra, samt antiemetika (läkemedel mot illamående). Vissa typer av migrän behandlas med kärlkontraherande medicin, men detta kräver godkännande och ordination av en läkare. Därutöver kan starka smärtor behandlas med läkemedel som innehåller Triptaner, som kan tas antingen som injektion i huden, som nässpray eller som tablett. För att uppnå bästa möjliga smärtstillande effekt bör du ta medicinen så snabbt som möjligt, innan de kraftiga smärtorna uppstår. Milda smärtor är nämligen lättare att dämpa, än svåra. Därefter ska du ta din smärtstillande medicin regelbundet för att hålla smärtorna på en minimal nivå, tills anfallet avtagit.

Alternativa behandlingsmetoder såsom akupunktur, sjukgymnastik, massage och biofeedback-terapi anses kunna minska antalet migränanfall med månad och därmed kunna användas förebyggande.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil