Irritabel tjocktarm

Irritabel tjocktarm

Vad är irritabel tjocktarm?

Irritabel tjocktarm är ett tillstånd som karaktäriseras av periodvis smärta och obehag i magen i kombination med ändringar i avföringsmönstret. Tillståndet uppstår på grund av funktionella störningar i mag- och tarmkanalen, utan att själva matsmältningen påverkas. Irritabel tjocktarm kallas även för IBS (Irritable Bowel Syndrome) eller känslig tarm. Det uppskattas att ca. 15% av Sveriges befolkning upplever symtom på känslig tarm, men endast ett fåtal söker läkarhjälp för tillståndet.  

 

Vilka symtom ses vid irritabel tjocktarm?

  • Smärta och obehag i magen
  • Ändring av avföringsmönster:
    • Ändrat utseende av avföringen
    • Ändrat frekvens – diarré eller förstoppning
  • Växelvis diarré och förstoppning
  • Slem i avföringen
  • Gasbesvär

 

Vilka orsaker finns det till irritabel tjocktarm?

Orsaken till varför vissa människor utvecklar känslig tarm är okänd. Det förmodas att överkänslighet i tarmen gentemot vissa typer av livsmedel eller stress kan vara en bakomliggande orsak. Denna överkänslighet anses kunna medföra ökad muskelspänning i tarmväggen, vilket resulterar i ofördelaktiga tarmrörelser. Muskelspänningen leder ofta till utvecklingen av de karaktäristiska symtomen såsom diarré, förstoppning och ökad gasproduktion i tarmen.

Därutöver anser forskare att faktorer som exempelvis ångest, depression och vardagsstress kunna ha en negativ effekt på symtomen, men de kan inte utlösa tillståndet irritabel tjocktarm.

 

Hur kan irritabel tjocktarm förebyggas?

För vissa människor är det särskilda livsmedel som utlöser symtomen. Om detta är fallet bör du undvika dessa livsmedel. Dessutom rekommenderas det att äta regelbundet - i små portioner - och se till att kroppen får tillräckligt med sömn och motion varje dag.

 

Hur ställs diagnosen irritabel tjocktarm?

Symtomen på irritabel tjocktarm är mycket karaktäristiska, vilket gör att läkaren ofta kan ställa diagnosen enbart utifrån dessa. Men det är viktigt att först utesluta andra orsaker som kan ge liknande symtom, som t.ex. glutenallergi, kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, tarmcancer eller sjukdom i gallgångarna.

Personer med irritabel tjocktarm har oftast helt normala blodprov. Därför kan ett blodprov användas för att skilja tillståndet från exempelvis glutenallergi, inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer. Tarmen kan även undersökas invändigt via gastroskopi eller rektoskopi, dvs. med hjälp av en tarmkikare för förs in i tarmsystemet via munnen respektive ändtarmen.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid irritabel tjocktarm?

Det finns ingen kurativ medicin mot irritabel tjocktarm. Tillståndet är relativt oskadligt för tarmen och för resten av kroppen. Därför är den viktigaste delen av behandlingen oftast att eliminera dina bekymmer. För att minska oron bör du informeras grundligt om tillståndet och dess godartade natur. Dessutom måste du lyssna på signalerna från din kropp för att lära dig när/varför symtomen uppstår, samt hur du bäst hanterar dina symtom. Det är du som har kontrollen över din tarm, och inte tvärtom!

Symtomen kan ofta lindras med fiberrik kost, rikligt med vätska, daglig motion och ett hälsosamt sömnmönster. I svåra tillfällen av förstoppning kan laxerande behandling användas, men detta bör helst undvikas för att inte störa tarmmotoriken ytterligare.

Psykoterapi i form av hypnos, mindfulness och kognitiv beteendeterapi har även visat sig vara effektiva behandlingsmöjligheter vid irritabel tjocktarm.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil