Hyperhidros

Hyperhidros

Vad är hyperhidros?

Hyperhidros kännetecknas av överdriven svettning i många olika delar av kroppen, på en nivå där den blir ett socialt handikapp. Hyperhidros anses vara en utbredd sjukdom som många människor lider av i tysthet och döljer väl. Den börjar vanligtvis i barndomen eller i tonåren.

 

Vilka är symptomen på hyperhidros?

Hyperhidros kännetecknas av en ovanligt hög svettproduktion som inte stämmer överens med den drabbade individens beteende. Svettproduktionen är väldigt hög vid små aktiviteter, jämfört med personer som inte lider av sjukdomen. Svetten droppar, även utan fysik eller känslomässig aktivitet.

 

Hyperhidros kan delas in i:

  • Lokal hyperhidros: överdriven svettning från armhålor, ljumskar, händer och fötter.
  • Generell hyperhidros: överdriven svettning över hela kroppen, där även ansiktet påverkas.

 

Vad orsakar hyperhidros?

Människor som lider av hyperhidros har i allmänhet inte fler svettkörtlar än personer som inte har sjukdomen, men deras svettkörtlar är överaktiva. Deras respons på svettstimulerande faktorer är starkare än nödvändigt, och detta orsakar en högre svettproduktion än vad som behövs. Hyperhidros kategoriseras som en hudsjukdom, men nervsystemet är också involverat. Hyperhidros indelas i primär och sekundär hyperhidros:

  • Primär hyperhidros orsakas inte av andra underliggande sjukdomar och är inte heller en biverkning av läkemedel. Detta är ett medfött tillstånd, som ärvs från föräldrarna. Vid lokal hyperhidros orsakas sjukdomen oftast av en störning i nervsystemet, som stimulerar svettkörtlarna, eller en störning i svettkörtlarna. Generell hyperhidros orsakas ofta av överdriven aktivitet i nervsystemet, som stimulerar svettkörtlarna.
  • Sekundär hyperhidros orsakas av ett annat underliggande medicinskt tillstånd eller behandling. Det kan bero på en förhöjd metabolism, diabetes mellitus, cancer eller vissa läkemedel, t.ex. tricykliska antidepressiva som orsakar ökad aktivitet i svettkörtlarna.

 

Vilka behandlingar finns för hyperhidros?

Hyperhidros kan behandlas med hjälp av flera olika preparat. Antiperspiranter med aluminiumklorid hämmar svettproduktionen från körtelcellerna, vilket minskar svettningar, obehaglig lukt och svettfläckar. Aluminiumklorid bildar en klump i utsöndringarna från svettkörtlarna, som hindrar svetten från att nå hudytan. Antiperspiranter finns i form av kräm och spray i varierande styrka; vissa fungerar i flera timmar, andra i flera dagar. Det finns också olika medicinska preparat som tas oralt. De fungerar genom att förhindra stimulansen och aktiveringen av svettproduktionen i svettkörtlarna, vilket minskar svetten. Några av de ofta använda läkemedlen är antikolinergika.

Dessa förhindrar nervsystemets aktivering av svettkörtlarna genom att hämma mängden av nervimpulser som skickas till svettkörtlarna. Ett problem är dock att de ofta påverkar andra funktioner hos dessa nervbanor samt utlöser biverkningar, såsom muntorrhet, trötthet och huvudvärk. Exempel på antikolinergika mot hyperhidros är "Ercoril" och ”Ditropan".

Hyperhidros kan också behandlas med botulinumtoxin (Botox ®), som injiceras i områden med överdriven svettproduktion, vilket hindrar nerverna från att skicka ut signaler som aktiverar körtelcellerna. Behandlingen sker under bedövning, vilket innebär att den är helt smärtfri och effekten varar i ca. 3 - 6 månader, varefter behandlingen upprepas.

Dessutom finns det olika permanenta behandlingsalternativ i form av kirurgi. Ett av dessa är att försöka ta bort svettkörtlarna i t.ex. armhålan. Men för att säkerställa att alla svettkörtlar tas bort, krävs oftast flera operationer för att uppnå ett bra resultat. Det finns också en risk för större ärrbildning, infektioner och sensoriska störningar i området efter en operation. En annan behandling är att försöka minska handsvett och ansiktsrodnad genom att bryta några av dessa nervbanor, vilket hämmar signalgivningen till körtelcellerna permanent. Ett problem med detta är att 80 – 95 % av patienterna upplever att kroppens andra områden börjar producera mer svett för att kompensera för bortfallet. Detta kan gälla områden som tidigare varit opåverkade av överdriven svettning och därför kan man fundera över om denna behandling gynnar patienten eller inte.

Det finns också möjlighet att behandla med jontofores - en typ av behandling där en mild ström skickas genom hudytan via ett vattenbad och tillfälligt stänger av utsöndringskanalerna från svettkörtlarna. För att upp

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil