Hudcancer

Hudcancer

Vad är hudcancer?

Hudcancer är den mest prevalenta cancertypen, d.v.s. den typ av cancer som flest människor lider av – oavsett kön. Antalet tillfällen av hudcancer fortsätter att stiga. Hudcancer karaktäriseras av okontrollerad växt av hudens celler, vilket resulterar i en tumör (knuta/svulst). Knutan kan antingen vara god- eller ondartad, och det är endast de ondartade som betecknas som cancerknutor. Det finns tre olika typer av hudcancer; basalcellscancer, skivepitelcancer, och malignt melanom. Det uppskattas att ca. 95% av alla tillfällen utgörs av basalcells- eller skivepitelcancer, och de sista 5% av malignt melanom. Malign betyder ondartad.

De två förstnämnda typerna av hudcancer anses lättare att kurera, jämfört med malignt melanom, om de upptäcks i tid. Malignt melanom är en särskilt aggressiv typ av hudcancer som lätt sprider sig till andra ställen i kroppen via blod- eller lymfkärl, och utvecklar metastaser. En metastas är en cancerknuta som spridit sig från det ursprungliga organet till andra organsystem i kroppen. Malignt melanom står för ca. 75% av alla dödsfall som orsakas av hudcancer.

 

Vilka symtom ses vid hudcancer?

Eftersom prognosen för hudcancer är bättre ju tidigare den upptäcks är det otroligt viktigt att känna till de tecken och symtom som ses vid de olika typer av hudcancer.

  • Basalcellscancer: kan visa sig som en liten, röd/brun och fjällande knuta. Knutan kan med tiden utveckla sig till ett sår, som inte vill läka. Denna typ av hudcancer är ofta lokaliserad till huden i ansikte, öron, nacke eller överst på bröstet. Basalcellscancer kan ofta förväxlas med eksem eller psoriasis, eftersom den kan visa sig som en röd/brun fläck på huden. Denna typ av hudcancer sprider sig sällan till andra organsystem.  
  • Skivepitelcancer: kan ses som en fast, röd eller vit knuta på huden, eller som ett stort fjällande sår som kan spricka och börja blöda. Både skivepitel- och basalcellscancer förekommer huvudsakligen på hudområden som ofta utsätts för solljus, men kan även förekomma på andra ställen på kroppen. Denna typ av hudcancer kan sprida sig till lymfkörtlar och andra organ i kroppen.
  • Malignt melanom: visar sig ofta som en kraftigt pigmenterad fläck eller knuta i huden, men den kan även vara röd eller vit. Malignt melanom liknar vanliga födelsemärken, men har ofta ett asymmetriskt utseende. Här är det viktigt att känna till de 5 tecken på hudcancer: ABCDE, som står för Asymmetry, Border, Color, Diameter och Evolving. På svenska: asymmetri, kant, färg, diameter, utveckling. Dåliga tecken = asymmetri, ojämn kant, flerfärgad, stor diameter, och snabb växt. Malignt melanom liknar födelsemärken, men de växer allt för snabbt och kan ändra sig o form och färg.  

 

Vilka orsaker finns det till hudcancer?

Ultraviolett strålning från solen är den vanligaste orsaken till hudcancer. Strålning från solarier ökar även risken att utveckla hudcancer. Exponering för direkt solljus under vinterhalvåret är lika skadligt för huden som exponering under sommarhalvåret. Det är mängden solljus som ökar risken för att utveckla basalcells- och skivepitelcellscancer – ju mer solexponering desto högre risk. Dessutom kan episoder av allvarlig solskållning, särskilt de episoder som uppstår innan 18 års ålder, öka risken att utveckla malignt melanom. Därför uppstår hudcancer oftast på hudområden som inte är täckta av kläder – och ofta utsätts för solens starka UV-solstrålar.

Andra mindre vanliga orsaker till hudcancer är upprepad röntgenstrålning och yrkesmässig exponering för skadliga kemikalier.

Alla människor kan drabbas av hudcancer, men risken att utveckla hudcancer är störst hos dem som lätt bränner sig i solen; personer med ljus hud och/eller fräknar, ljusa ögon samt ljust eller rött hår. Människor med mörk hud kan också drabbas av hudcancer, men deras risk att drabbas är betydligt mindre. Dessutom har du en ökad risk att utveckla hudcancer om du arbetar mycket utomhus i solen, inte använder solkräm, eller har en familjemedlem som har/ har haft malignt melanom.

 

Vad kan du själv göra?

Det är omöjligt att reparera huden, om den skadats av solens starka solstrålar. Huden kan dock till viss del reparera sig själv, om det rör sig om lättare brännskador. Men det är aldrig för sent att börja använda solkräm, eftersom det skyddar huden mot ytterligare solexponering.

För att minska risken för hudcancer bör du använda solkräm med solskyddsfaktor 30 eller mer (för att skydda huden mot UV-B-strålar), och zinkoxid (mot UV-B-strålar). Solkrämen bör användas ca. 20 minuter innan du ska ut i solen, och bättras på varannan timme – eller ännu oftare om du svettas eller simmar mycket. Dessutom bör du välja smink, kontaktlinser och solglasögon som innehåller UV-skydd. Du kan även skydda huden genom att bära en bredbrettad hatt och heltäckande (men löst sittande) kläder.

För att undvika solens starkaste strålar bör du inte vistas utomhus i direkt solljus mellan kl.12-15. Till sist är det otroligt viktigt att du regelbundet undersöker din hud för nya prickar/fläckar, ändringar av gamla födelsemärken, och sår som inte vill läka. Använd dig av ABCDE!

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid hudcancer?

Beroende av var på kroppen som hudcancer är lokaliserad, och vilken typ av hudcancer som du drabbats av, finns det olika behandlingsprinciper. Hudcancer på underkroppen har sämre prognos än på överkroppen, eftersom den oftast upptäcks senare.

Små godartade knutor kan ofta skäras bort via ett mindre kirurgiskt ingrepp. Stora ondartade tumörer, som lätt kan spridas, behandlas med en kombination av kirurgi och strålbehandling, och ibland även cellgifter. I vissa fall är det nödvändigt att även operera bort närliggande lymfkörtlar, om läkaren misstänker att cancern spridit sig dit, för att undvika ytterligare spridning.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil