Högt blodtryck

Högt blodtryck

Vad är högt blodtryck?

Hypertension är den medicinska termen för högt blodtryck. Tillståndet uppstår när trycket i de arteriella blodkärlen stiger till skadligt höga nivåer. Hypertension utvecklar sig oftast under långa perioder – under flera månader till flera år. På grund av den långsamma sjukdomsprocessen kommer symtomen ofta smygande, vilket gör det svårt att märka tydliga symtom på hypertension. Det uppskattas att ca. en tredjedel av alla vuxna människor i Sverige har högt blodtryck.

Med tiden kan hypertension leda till följdsjukdomar som exempelvis hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att upptäcka och behandla det höga blodtrycket så tidigt som möjligt. Det rekommenderas att du mäter ditt blodtryck regelbundet för att kontrollera att det ligger inom de normala gränserna.

 

Vilka symtom ses vid hypertension?

Ett blodtryck som är lätt förhöjt ger sällan märkbara symtom. Men det finns en stor risk för att blodtrycket fortsätter att stiga, vilket medför utvecklingen av fler tydliga symtom. Symtomen som uppstår vid högt blodtryck är dock inte särskilt specifika, och kan därför lätt förväxlas med andra hälsoproblem, som t.ex. stress eller dålig kondition. Därför blir hypertension ofta upptäck allt för sent i sjukdomsprocessen.

Symtom vid högt blodtryck:

 • Huvudvärk
 • Yrsel och illamående
 • Trötthet
 • Andnöd
 • Näsblod
 • Blod i urinen
 • Bröstsmärtor
 • Synrubbningar

 

Vilka orsaker finns det till högt blodtryck?

Om det inte finns någon uppenbar orsak till det höga blodtrycket kallas det primär hypertension. Oftast uppstår högt blodtryck som ett resultat av flera olika faktorer. Följande faktorer ökar risken för hypertension:

 • Familjemedlemmar med hypertension. Det finns genetiska komponenter som disponerar för utvecklingen av tillståndet.
 • Svikt av olika organ, t.ex. njursvikt eller hjärtsvikt
 • Ohälsosam livsstil: övervikt, rökning, alkoholmissbruk och inaktivitet ökar risken för högt blodtryck.
 • Biverkningar av medicin

 

Hur mäts blodtrycket?

Om du mäter ditt blodtryck med en blodtrycksapparat kommer skärmen att visa dig två olika tal, t.ex. 120/80. Det första talet (120) kallas för det systoliska blodtrycket och representerar det tryck som uppstår i blodkärlen när hjärtat slår (drar ihop sig) och pumpar ut blod till resten av kroppen. Det andra talet (80) kallas för det diastoliska blodtrycket och representerar trycket i blodkärlen mellan två hjärtslag, medan hjärtat är avslappnat och fylls med blod.

Ett normalt blodtryck ligger omkring ca. 120/80 mmHg (millimeter kvicksilver). När trycket ligger över 140/90 eller definieras det som högt, d.v.s. som hypertension.

När du mäter blodtrycket är det viktigt att du sitter upp i en stol, utan korsade ben. Du bör sitta och slappna av i minst 5 minuter, innan du mäter trycket. Trycket mäts bäst i rumstemperatur, och du bör undvika kaffe och cigaretter 1 timme innan mätningen. Du bör undvika motionsträning och stora måltider de sista 30 minuterna innan mätningen.  Dessutom är det viktigt att blodtrycksmanschetten är lagom stor för just din arm, och att blodtrycksapparaten är kalibrerad. Mät blodtrycket tre gånger i rad med ett par minuters mellanrum, och använd genomsnittet som slutligt mått för ditt blodtryck. Mät blodtrycket i båda armarna.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid högt blodtryck?

Behandlingen är individuellt anpassad efter just din bakomliggande orsak till hypertension. Ofta består det primära behandlingen av livsstilsändringar, såsom viktminskning, rökstopp, hälsosam och varierad kost, mindre salt i maten, reducerad mängd alkohol och bättre stresshantering. Om dessa tilltag inte är tillräckligt för att sänka blodtrycket kan en läkare skriva ut blodtryckssänkande medicin. Blodtryckande medicin kan bl.a. inkludera betablockerare, diuretika (urindrivande medicin) och ACE-hämmare. Om hypertensionen har uppstått som en biverkning av ett läkemedel, kan din läkare byta ut läkemedlet mot ett annat likvärdigt preparat som har mindre effekt på blodtrycket.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil