Högt kolesterol

Högt kolesterol

Vad är högt kolesterol?

Högt kolesterol är ett tillstånd som betyder at mängden blodfetter (kolesterol) i blodet är för hög.  Kolesterol är en fettmolekyl (lipid) som utgör en viktig beståndsdel i cellernas skyddande membran. Mängden kolesterol är till viss del beroende av vad du äter, men även av hur din kropp omsätter fettmolekyler i levern. För mycket kolesterol i blodet kan medföra härdning och förträngning i blodkärl som leder blodet från hjärtat och vidare ut i kroppen.

 

Vilka symtom ses vid högt kolesterol?

Du kan inte själv märka om du har en för hög koncentration av kolesterol i blodet. Men ett långvarigt högt kolesterol kan leda till åderförkalkning (ateroskleros), samt ökar risken för blodproppar och andra hjärt-kärlsjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar och åderförkalkning kan visa sig genom följande symtom:

  • Tunghetskänsla i bröstet: en känsla av att något pressas ihop under bröstbenet. Känslan kan eventuellt stråla upp mot halsen eller ut i vänster arm. Symtomen blir ofta särskilt tydliga i samband med fysisk aktivitet och kall luft. Detta kan vara ett tecken på syrebrist p.g.a. åderförkalkning i kranskärlen i hjärtat.
  • Smärta i vadmusklerna vid gång, yrsel eller synförändringar kan uppstå p.g.a. ett dåligt fungerande blodkretslopp, som kan orsakas av åderförkalkning och fettansamlingar i blodkärlen som förser muskler, hjärna och andra organ med livsviktigt syre.

 

Vilka orsaker finns det till högt kolesterol?

Det finns två typer av kolesterol: ”bra” och ”dåligt” kolesterol. Bra kolesterol kallas även HDL (high density lipoprotein), och dåligt kolesterol kallas LDL (low density lipoprotein). Detta beror på att HDL har en skyddande effekt på blodkärlen och motverkar härdning och förträngning, medan LDL gör det motsatta. Detta betyder att ju mer LDL-kolesterol du har i förhållande till HDL-kolesterol, desto större risk har du att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och blodproppar.  

Det finns flera andra faktorer som har en viktig roll vid utvecklingen av ett högt kolesterolvärde. Du kan vara genetiskt disponerad för att få höga blodfetter, vilket på läkarspråk definieras som familjär hyperkolesterolemi (hyper = för mycket, kolesterolemi = kolesterol i blodet). Dessutom har din livsstil en betydning för kolesterolet: rökning, fettrik kost, alkohol, fetma och låg aktivitetsnivå bidrar till ett högt kolesterolvärde i blodet. Mängden kolesterol i blodet är högre bland befolkningen i Nordeuropa jämfört med Sydeuropa och Asien, vilket troligtvis hänger ihop med vår livsstil.

Kolesterolmängden i blodet stiger med åldern. Det antas därför att mer än 50% av Sveriges befolkning som är över 45 år har ett högt kolesterolvärde (över 5,5 mmol/L). Kvinnor har generellt sätt en bättre fördelning av HDL- och LDL-kolesterol än män, vilket skyddar dem mot åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar. Män är således mer utsatta för dessa följdsjukdomar.

 

Hur definieras ett normalt kolesterolvärde?

Kolesterolkoncentrationen i blodet kan mätas via ett blodprov. Enheten som används är millimol per liter (mmol/L). Resultatet kan därefter indelas i följande nivåer:

  • Optimal nivå: mindre än 5 mmol/L
  • Lätt förhöjd nivå: 5–6,4 mmol/L
  • Moderat förhöjd nivå: 6,5–7,8 mmol/L
  • Mycket förhöjd nivå: mer än 7,8 mmol/L

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid högt kolesterol?

Det bästa du kan göra för att minska kolesterolmängden i blodet är att göra din livsstil mer hälsosam. Detta kan innebära koständringar, ökad fysisk aktivitet, rökstopp, minskad alkoholkonsumtion, samt viktminskning om du är överviktig. Om dessa tilltag inte är tillräckligt effektiva finns det även kolesterolsänkande medicin att tillgå. Innan du börjar använda kolesterolsänkande medicin bör du rådfråga en läkare om vilken typ av preparat som passar bäst till dig och ditt kolesterolvärde.   

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil