Godartad prostataförstoring

Godartad prostataförstoring

Vad är godartad prostataförstoring?

Godartad prostataförstoring är ett tillstånd som uppstår när mannens prostatakörtel har vuxit sig för stor. Tillståndet kallas även benign (godartad) prostatahyperplasi.  

Prostatakörteln är placerad runt mannens urinrör. Urinen rinner således från urinblåsan via prostatakörteln och vidare ut genom penisen. Körteln har även förbindelse till sädesledaren, och producerar även en vätska som förser sädescellerna med näring.

Vanligtvis börjar prostatakörteln att växa i puberteten – den första växtperioden – där körteln snabbt växer till dubbel storlek. Ved 25-års ålder går körteln in i sin andra växtperiod som är betydligt långsammare, men konstant. Vid 40-års ålder är det särskilt den del av körteln som är placerad runt urinröret som växer. Därför kan vissa män över 40 uppleva problem när de ska kissa. Det uppskattas at 50% av alla svenska män över 60 har en godartad prostataförstoring.

 

Vilka symtom ses vid godartad prostataförstoring?

De flesta män märker inte att deras prostatakörtel är förstorad. Men vissa kan uppleva problem med att tömma urinblåsan och kontrollera urinen. Följande symtom kan ses vid godartad prostataförstoring:

  • Försvagad urinstråle
  • Svårigheter att kissa - behöver pressa/krysta för att få tömma blåsan
  • Efterdropp av urin, ofta p.g.a. ofullständig tömning av urinblåsan
  • Sveda och smärta när du kissar
  • Plötslig starkt behov för att kissa
  • Behöver kissa väldigt många gånger på en dag – och vaknar för att kissa på natten
  • Eventuellt synligt blod i urinen

 

Vilka orsaker finns det till godartad prostataförstoring?

Prostatakörteln blir större p.g.a. att antalet celler ökar, men orsaken till denna abnorma växt är ännu okänd. Flera faktorer, som exempelvis manligt könshormon och växthormon, misstänks för att stimulera cellerna till ökad celldelning och därmed växt. Hur mycket prostatakörteln växer är väldigt individuellt, vilket betyder att symtombilden varierar kraftigt från man till man.

Prostatakörteln är i vuxen ålder lika stor som en valnöt. När körteln därefter växer ytterligare pressar den på urinröret, vilket medför en förträngning av urinröret. För att kompensera för förträngningen måste musklerna runt urinröret pressa/krysta hårdare för att tömma urinblåsan från urin. Det ökade trycket i urinblåsan kan leda till att urinblåsan konstant blir stimulerad, vilket medför att du känner dig kissnödig väldigt ofta – även om natten. Senare kan urinrörets muskler, på grund av långvarigt högt tryck, växa och avklämma urinröret, medan urinblåsan förslappas. Detta kan resultera i problem med att kissa, infektioner i urinvägarna och i värsta fall skador på urinvägarna och/eller njurarna.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid godartad prostataförstoring?

Det finns primärt två typer av medicin som används för att behandla tillståndet: alfablockare och 5-alfa-reduktashämmare. Alfablockare har en muskelavslappnande effekt på prostatakörteln, vilket bidrar till att trycket mot urinröret reduceras. 5-alfa-reduktashämmare gör att prostatakörteln långsamt minskar i storlek. Det kan ta upp till 6 månader innan dessa läkemedel uppnår en god effekt. Båda typer av läkemedel är receptpliktiga och det är läkare som är specialiserade urinvägarna och manliga könsorgan (urologer) som behandlar godartad prostatahyperplasi.

Dessutom finns det så kallade PDE-5-hämmare som är den nyaste typen av medicinsk behandling mot godartad prostataförstoring. PDE-5-hämmare används oftast till erektionsbesvär, men har visat sig vara väldigt effektiv mot symtom på prostatahyperplasi. I vissa fall av godartad prostataförstoring kan kateter i urinblåsan, behandling med mikrovågor/värmebehandling eller kirurgi bli nödvändigt.

Om du inte alls kan kissa bör du snabbt kontakta en akutmottagning, för att undvika permanenta skador på urinvägarna och njurarna.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil