Gallsten

Gallsten

Vad är gallsten?

Gallsten är hårda kristall-liknande stenar som bildas i gallblåsan eller i gallgångarna som går från gallblåsan till tolvfingertarmen.  Gallblåsan är ett litet organ som lagrar matsmältningsvätska (galla), och är lokaliserat strax under levern som ligger under revbenskanten på höger sida. Galla produceras i levern, lagras tillfälligt i gallblåsan och avges till tolvfingertarmen efter en måltid. Vätskan bidrar till matsmältningen av särskilt fet mat i tolvfingertarmen, samt neutraliserar syran från magsäcken. Vissa komponenter i gallan kan klumpa ihop sig och bli till små kristall-liknande stenar, som kan medföra obstruktion av galla i gallblåsan eller gallgångarna.

 

Vilka symtom ses vid gallsten?

Många personer lider av gallsten utan att veta om det. Ca. 10% av alla vuxna svenskar har gallsten, och hos äldre är siffran ca. 33%. Men majoriteten (80 %) av alla personer som har gallsten upplever inga symtom, och är därför ovetande om deras tillstånd.

Symtom på gallsten uppstår ofta anfallsvis och involverar:

  • Smärta i övre högra delen av magen, strax under revbenskanten.
  • Utstrålande smärta mot rygg och/eller höger skulderblad.
  • Feber
  • Gulsot (ikterus): gulfärgad hud, slemhinnor och ögonvitor.
  • Illamående, kräkningar
  • Ljus avföring och mörk urin.

Intensiteten av symtomen kan variera kraftigt. Ofta förvärras symtomen ofta efter måltid. Smärtan kommer i vågor, eftersom gallan leds till tolvfingertarmen med hjälp av peristaltiska rörelser. Peristaltiska rörelser betyder rytmiska sammandragningar av muskulaturen i gallgångarna, och det är när musklerna klämmer på gallstenen som det gör ont.

 

Vilka orsaker finns det till gallsten?

Gallsten kan bildas av de tre huvudbeståndsdelarna i gallan: gallsalt, kolesterol och bilirubin. I majoriteten av tillfällena består gallsten av kolesterol-kristaller. Bilirubin är en restprodukt av nedbrutna röda blodkroppar. Alla tre beståndsdelar finns normalt sätt i gallblåsan, tillsammans med vatten och andra mindre komponenter. Men om balansen av beståndsdelarna ändras och koncentrationen av salt, kolesterol eller bilirubin blir för hög kan detta resultera i stenformationer. Gallan kan inte upplösa eller nedbryta stora koncentrationer av kolesterol, vilket betyder att stora mängder kolesterol medför kolesterol-kristaller, som kan växa i storlek.

Gallstenar varierar i storlek - allt från små sandkorn till stora hönsägg. De stora gallstenarna ger dock sällan fler komplikationer än de små. Symtomen är beroende av vilket del av gallsystemet som är blockerat. Exempelvis ger en sten som blockerar en djup gallgång fler symtom än en sten som sitter fast i själva gallblåsan.

Det finns många olika faktorer som ökar risken för gallstensformationer, varav de flesta kan tillskrivas kosten. Det är primärt ett stort intag av kolesterol och mättade fettsyror i kosten som anses kunna leda till gallsten, vilket ofta även är associerat med övervikt. Dessutom kan en väldigt snabb viktminskning, fiberrik kost och diabetes öka risken för gallsten. Genom kost- och livsstilsändringar kan risken för gallsten reduceras betydligt. Dessa ändringar innebär en hälsosam och varierad kost, regelbundna små måltider, rikligt med vatten och regelbunden motion.

 

Hur ställs diagnosen gallsten?

En läkare kan utreda dig för gallsten genom att fråga dig om dina symtom: varighet, debut, lindrande och förvärrande faktorer. Därefter kan läkaren undersöka färgen på din hud, dina slemhinnor och ögon, samt observera färgen på din avföring och urin. Vanligtvis får du lämna ett blodprov för att undersöka blodet för mängden kolesterol, bilirubin, m.m.

För att säkerställa diagnosen gallsten kan läkaren undersöka din gallblåsa med hjälp av en ultraljudsapparat. Dessutom kan gallsystemet undersökas ytterligare med hjälp av mer avancerade undersökningsmetoder som t.ex.  ERCP-teknik, datortomografi med magnetkamera, PCT.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid gallsten?

Vid kraftig smärta och många gallstenar i gallblåsan kan gallblåsan och stenarna tas bort med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp. Operationen föregår i full bedövning via så kallad titthålsteknik, vilket betyder att du efterföljande får två/tre små ärr på magen. Kroppen klarar sig utan en gallblåsa, men du kan uppleva symtom som diarré och gas i magen. Därför är det viktigt att du hjälper kroppen att smälta maten, genom att äta hälsosam och varierad kost, regelbundet och i små portioner.  

Gallstenar som blockerar gallgångarna kan elimineras i samband med ERCP-undersökningen, där ett flexibelt rör (endoskop) med en kamera förs in genom munnen, ner till tolvfingertarmen, och vidare in till gallgångarna.

Stötvågor kan även användas för att upplösa mindre gallstenar. Därutöver finns det läkemedel som kan lösa upp kolesterol-kristallerna, men det kan ta flera år innan du uppnått en reell effekt av medicinen.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil