Djup ventrombos

Djup ventrombos

Vad är en djup ventrombos (blodpropp i benet)?

Djup ventrombos är ett tillstånd som karaktäriseras av en blodpropp (trombos) i ett eller flera blodkärl som transporterar syrefattigt blod tillbaka till hjärtat. Dessa blodkärl kallas för vener. Om en av de djupt belägna venerna i benet drabbas av en blodpropp, kan blodet inte längre föras tillbaka till hjärtat. Området under blodproppen i den blockerade venen kommer således att svullna pga. blod och vätskeansamling som inte längre kan föras vidare.

Blodproppar kan uppstå om sammansättningen av olika beståndsdelar i blodet är i obalans, vilket kan medföra att blodet lättare klumpar ihop sig (koagulerar).

Varje år behandlas ca. 10,000 personer i Sverige för djup ventrombos, och fler kvinnor än män drabbas av tillståndet.

 

Vilka symtom ses vid djup ventrombos?

En djup ventrombos kan visa sig på olika sätt. Typiskt ses följande symtom:

  • Värme, rodnad och svullnad av benet
  • Spända och ömma vadmuskler
  • Tydliga blodkärl på benet

En allvarlig komplikation till djup ventrombos är lungemboli. Lungemboli uppstår när blodproppen i benet river sig lös och först med blodet till hjärtat och vidare till lungornas kretslopp. Om den lösrivna blodproppen fastnar ett mindre blodkärl i lungorna kan den orsaka obstruktion även här. Detta tillstånd är allvarligt och kan medföra andnöd. Om du misstänker lungemboli bör du ringa 112.

Dessutom finns det en rad faktorer som kan bidra till utvecklingen av en blodpropp och därmed djup ventrombos. Exempel på faktorer är cancer, övervikt, graviditet, p-piller, operationer och stillasittande/sängliggande.

 

Hur ställs diagnosen?

För att undersöka om det handlar om en blodpropp tas ett blodprov med syfte att analysera blodets förmåga att koagulera. Ofta undersöks blodet även för koncentrationen av D-dimer, eftersom detta värde är en bra indikation för djup ventrombos.  Testen bör dock alltid suppleras med en ultraljudsundersökning av benet. Därutöver undersöks benet efter ovannämnda symtom.

 

Hur behandlas djup ventrombos?

Eftersom blodproppar kan medföra stora skador, samt i allvarliga fall leda till lungemboli, är den akuta behandlingen ytterst viktig för att förhindra att blodproppen sprider sig. Därför måste blodproppen lösas upp så fort som möjligt, men hjälp av medicinsk behandling. Den medicinska behandlingen består av blodförtunnande medicin såsom Heparin. Därefter bör du ta Wafarin-tabletter i upp till ett halvår efter blodproppen, för att förebygga ytterligare blodproppar.

Andra effektiva icke-medicinska sätt för att förebygga blodproppar och djup ventrombos är att använda stödstrumpor – särskilt under långa flygresor, stillasittande och sängliggande, samt sluta röka och vara mer fysiskt aktiv. 

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil