Diarré

Diarré

Vad är akut och kronisk diarré?

Diarré är ett tillstånd som definieras som lös avföring 3 eller fler gånger per dag. Tillståndet kan antingen vara akut och uppstå plötsligt – som t.ex. vid matförgiftning, eller kroniskt med en varighet på över 4 veckor – som t.ex. vid kroniska tarmsjukdomar.

 

Vilka symtom ses vid diarré?

Eftersom tillståndet definieras som lös avföring 3 eller fler gånger per dag, kan följande symtom uppstå i samband med diarré:

  • Trötthet
  • Viktminskning
  • Uttorkning

 

Vilka orsaker finns det till akut och kronisk diarré?

Det finns många olika orsaker till diarré. Akut diarré orsakas ofta av ett virus eller en bakterie som t.ex. vid en matförgiftning. Akut infektiös diarré är faktiskt en av de ledande dödsorsakerna hos barn i u-länder. Därför bör tillståndet betraktas som allvarligt. Det uppskattas att ca. 2,5 miljoner människor dör varje år av akut infektiös diarré. Men majoriteten av dem som drabbas av akut diarré blir snabbt återställda.

Det finns många olika vira och bakterier som kan medföra akut diarré:

  • Infektion i mag- och tarmkanalen med inflammation: Vira eller bakterier som exempelvis Salmonella eller Campylobacter kan medföra diarré med inflammation. Dessa små mikroorganismer tränger in i tarmslemhinnan, och skapar inflammation i tunn- och tjocktarmen. Inflammationen resulterar i slem och blod i avföringen. Dessutom kan infektionen medföra symtom som feber och magkramper. Infektionen kan uppstå vid konsumtion av förorenad mat, eller smitta direkt från person till person. Därför är det ytterst viktigt med god hygien vid matlagning och toalettbesök.
  • Matförgiftning: infektion utan inflammation. Bakterier som t.ex. Stafylokocker, Clostridium eller Salmonella kan medföra lös avföring. Sällan ses blod i avföringen eller feber. Ofta är det toxiner (giftiga ämnen) från bakterierna som förorenar matvaror och vatten, och sedan även tarmen. Dessa toxiner är väldigt tåliga, vilket betyder att de kan motstå både höga temperaturer (matlagning) och lågt pH (sur magsaft) i magsäcken.  När toxinerna sedan kommer i kontant med slemhinnan i tarmen kan de orsaka irritation och inflammation, samt medföra illamående, kräkningar och diarré.

Kronisk diarré kan även orsakas av en infektion, som du kan smittas av under t.ex. en utlandsresa. Men infektion är inte den vanligaste orsaken till kronisk diarré. Kronisk diarré beror oftast på:

  • Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som t.ex. ulcerös kolit och Crohns sjukdom kan medföra blodig diarré, krampaktiga magsmärtor, trötthet och eventuellt feber.
  • Livsmedel som innehåller gluten, mjölkprotein eller laktos (mjölksocker) kan orsaka irritation - och ibland även inflammation - i tarmen, vilket kan medföra diarré, magknip, uppblåst och spänd mage, illamående, kräkningar, viktnedgång och trötthet. Ibland ses även allergi-liknande symtom från ögon, näsa och hud.
  • Tumörer i mag- och tarmkanalen kan även orsaka kronisk diarré, och viktnedgång.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid akut och kronisk diarré?

A och O för att förebygga magsjuka och akut diarré är god handhygien vid toalettbesök och hantering av matvaror. Om du drabbats av akut diarré finns det en risk för att du förlorar mycket vätska med avföringen. Därför du dricka rikligt med vatten för att undgå att bli uttorkad. För att öka absorptionen av vatten i tarmen kan du med fördel tillsätta lite salt eller socker i vattnet, t.ex. ½ tsk bordssalt eller lite koncentrerad saft. Livsmedel som innehåller mycket stärkelse har samma fördelaktiga effekt i tarmen. Du kan dessutom hjälpa tarmen att återuppbygga tarmfloran genom att tillföra mjölksyrabakterier.  Det är sällan nödvändigt med ytterligare medicinsk behandling vid akut diarré, eftersom tillståndet oftast försvinner av sig själv efter 1–2 dagar.

Vid kronisk diarré finns det läkemedel som lindrar diarrén, som t.ex. Loperamid. Men du bör utredas för orsaken till din kroniska diarré, innan du börjar använda denna typ av läkemedel. Om din kroniska diarré är orsakad av en infektion kan Loperamid nämligen förvärra tillståndet. Diarré är kroppens försök på att eliminera de skadliga mikroorganismerna från tarmsystemet. Gluten- och laktosintolerans, samt mjölkproteinallergi kan påvisas via ett blodprov.

Kroniska tarmsjukdomar och tumörer i tarmkanalen kräver medicinsk och/eller kirurgisk behandling från läkare som är specialiserade på mag- och tarmsjukdomar (gastroenterologiska sjukdomar). Ju tidigare tillståndet upptäckts, desto bättre är behandlingsmöjligheterna och prognosen. Därför är det viktigt att du tar kontakt med din närmaste vårdcentral om du lider av kronisk diarré.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil