Bröstcancer

Bröstcancer

Vad är bröstcancer?

Bröstcancer är som namnet avslöjar en typ av cancer som är lokaliserat i bröstväv. Både män och kvinnor kan drabbas av bröstcancer, men förekomsten är störst hos kvinnor. Cancern orsakas av okontrollerad växt av celler i bröstet.

 

Vilka symtom ses vid bröstcancer?

I de första stadier av bröstcancer-utvecklingen ses sällan symtom. Knutan i bröstet är på ofta för liten för att kunna märkas, eller påverka bröstets funktion och utseende. Men i vissa fall är det möjligt att känna en knuta i bröstet redan i ett tidigt skede. Knutan men cancerceller är smärtfri, hård och har ojämna kanter. Ibland kan den även vara mjuk och rund.

Du bör vara uppmärksam för följande symtom:

  • Små knutor i bröstet
  • Svullnad av bröstet
  • Smärta i bröstet
  • Röd, torr eller svullen bröstvårta
  • Röd, torr eller fjällande hud på bröstet
  • Apelsinhud, eller gropar i bröstet
  • Vätska från bröstvårtan, som inte är mjölk
  • En knuta i armhålan

Om du upplever någon av ovanstående symtom bör du ta kontakt med din närmaste vårdcentral. Vissa av symtomen kan dock även förekomma vid inflammation, infektion, eller godartade cystor i bröstet.

 

Vad finns det för orsaker till bröstcancer?

Celldelningen regleras av olika faktorer som påverkar arvsmassan inuti cellkärnan. Normalt sätt ersätts gamla celler med nya celler på ett balanserat vis – en ny cell delar sig, medan en utsliten cell dör. Men ändringar i cellernas arvsmassa kan uppstå spontant, och detta kan resultera i okontrollerad celldelning, vilket medför en knuta (tumör). Dessa genetiska ändringar kallas mutationer. En mutation uppstår oftast spontant i gamla och utslitna celler, men en mutation kan även vara genetiskt betingad - d.v.s. stamma från en förälder.

En tumör kan vara antingen godartad (benign) eller elakartad (malign). Benigna tumörer växer långsamt och invaderar inte närliggande organ. Maligna tumörer växer snabbt, invaderar ofta närliggande organ och kan sprida sig till andra delar av kroppen via blodet eller lymfsystemet. Det är de elakartade tumörerna som kallas cancer.

Bröstcancer utvecklas oftast från celler i mjölkkörtlarna eller mjölkgångarna, men det kan även uppstå i fettväv eller bindväv i bröstet.

 

Hur kan du minska risken att drabbas av bröstcancer?

Det bästa du kan göra är att leva så hälsosamt som möjligt och ta väl hand om din kropp. Detta innebär att du bör äta en varierad kost, träna regelbundet, bibehålla en hälsosam vikt, samt undvika alkohol och rökning. Det är omöjligt att skydda sig till 100%, men forskning visar att en hälsosam livsstil är associerat med en reducerad risk för att utveckla bröstcancer.

 

Vilka behandlingsmöjligheter finns det vid bröstcancer?

Behandlingen mot bröstcancer varierar, och bör anpassas efter varje enskild individ. Vissa cancertumörer kan behandlas enbart med strålning, medan andra kräver både strålning, cellgifter och kirurgisk borttagning. I de flesta fall är strålning nödvändigt, men inte alltid.

Mammografi är bästa sättet att upptäcka tidiga stadier av bröstcancer. Ju tidigare cancern upptäcks, desto bättre är prognosen och behandlingsmöjligheterna. Om cancern har hunnit utveckla sig och sprida sig till andra organ, kan det vara svårt att stoppa den. Därför är det viktigt att du själv undersöker dina bröst, och är uppmärksam på ovannämnda symtom.

Undersök dina bröst regelbundet: Känn efter eventuella knutor. En bra metod är att undersöka ett bröst i taget, och dela in bröstet i fyra delar (kvadrater) medan du känner efter. Glöm inte att känna efter knutor även i armhålorna. Dessutom är det viktigt att du går till mammografi, när du blir inkallad. Tveka inte att ta kontakt till din närmaste vårdcentral, om du upptäcker en knuta i bröstet.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil