Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom

Vad är Alzheimers sjukdom?

Demens är inte en sjukdom, utan snarare en grupp av sjukdomar, som involverar en nedsatt kognitiv funktionsnivå. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers sjukdom, som påverkar omkring 100 000 människor i Sverige. Alzheimers är en progressiv neurodegenerativ sjukdom, vilket betyder att hjärnan långsam bryts ner. Degenerationen medför ändringar i kommunikationen mellan hjärnans nervceller, vilket leder till en nedsatt kognitiv funktion.

 

Vilka symptom ses vid Alzheimers sjukdom?

Symtom på Alzheimers kommer ofta smygande. Men i slutskedet av sjukdomen är symptomen så allvarliga att de hindrar personens förmåga att utföra vardagliga sysslor. Sjukdomen påverkar flera olika hjärnområden och funktioner. Symptom på Alzheimers er:

 • Minnesförlust
 • Språkliga och kommunikativa svårigheter
 • Nedsatt koncentrationsförmåga
 • Förvirring och desorientering
 • Ändrad personlighet, t.ex. aggressivt beteende eller ökad misstänksamhet
 • Nedstämdhet eller ångest
 • Svårigheter att organisera och planera

 

Vad är orsaken till Alzheimers sjukdom?

Alzheimers orsakas av ändringar i proteinmetabolismen i hjärnan. Två typer av protein samlas och ackumuleras i hjärnan hos personer som lider av Alzheimers sjukdom. Det ena proteinet kallas Tau och är placerat inuti nervcellerna. Tau-proteinet producerar icke-upplösliga tvinnade fibrer, som fått namnet neurofibrillära trassel (tangles). Det andra proteinet kallas beta-Amyloid. När detta proteinet ackumuleras i hjärnan bildas det proteinfragment mellan nervcellerna, som kallas amyloida plack. Amyloida plack och neurofibrillära trassel är skadliga för nervcellerna och de medför avbrott i nervbanorna eller död av nervceller. Nervskadorna är irreversibla och resulterar i nedsatt funktion i det område av hjärnan som drabbas. Vid Alzheimers sjukdom är det ofta hjärnområdet hippocampus, som ansvarar för bl.a. minnet, som drabbas först.

 

Vilka riskfaktorer finns det till Alzheimers sjukdom?

Faktorer som kan öka risken att utveckla sjukdomen är:

 • Hög ålder
 • Familjehistoria med Alzheimers sjukdom
 • Allvarliga huvudskador, t.ex. svåra hjärnskakningar
 • Livsstilsfaktorer är associerade med hjärt- och kärlsjukdomar, som i sin tur är associerat med Alzheimers sjukdom.

 

Behandlingsmöjligheter vid Alzheimers sjukdom

Det finns ingen kurativ behandling mot Alzheimers sjukdom. Men det finns medicin som kan lindra symptomen och bromsa sjukdomsutvecklingen. Med tiden kan sjukdomen medföra att man behöver mer hjälp i hemmet. Detta kan t.ex. involvera ändringar av vardagliga rutiner med syfte att förbättra personens förmåga att leva och klara sig självständigt, trots den nedsatta kognitiva funktionen.

Även om det i nuläget inte existerar någon kurativ behandling, pågår det just nu väldigt många forskningsprojekt på området. Målet är att uppfinna en kurativ- och förebyggande behandling mot den allvarliga – och vanliga – sjukdomen.

Sveriges Hälsopanel är skapat av hälsa- och sjukvårdskunniga personer, med syftet att främja hälsa genom forskning. Sjukvårdssektorn genomför årligen många forskningsprojekt i hopp om att utveckla nya och förbättrade behandlingsmetoder. Innan ett forskningsprojekt kan påbörjas är det nödvändigt att hitta de rätta försöksdeltagarna, som de nya behandlingsmetoderna kan testas på. Deltagarna bidrar till att skapa ny och värdefull kunskap, som kan användas till att optimera existerande behandlingar samt utveckla framtidens behandlingsmöjligheter.

Vänta!
Det tar endast 2 minuter.
Vill du kunna delta i forskningsprojekt?
Gratis och ej bindande · mer än 65.000 medlemmar
Ja, registrera mig!
Kanske senare
Hälsopanel

Bli en del av Hälsopanel

Målet med Hälsopanel är att förbättra hälsan genom forskning, men vi behöver din hjälp att göra det. Du kan hjälpa dig själv, genom att anmäla dig till Hälsopanel och därmed eventuellt bli deltagare i ett forskningsprojekt. Vi kommer endast kontakta dig om din hälsoprofil överensstämmer med ett aktuellt forskningsprojekt. Alla forskningsprojekt är förhandsgodkända av relevanta forskningsetiska kommittéer (REC).

Skapa hälsoprofil